Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Kapsulu pildīšanas procesa pilnveide SIA Silvanols
Title in English Improvement of Capsule Filling Process in Silvanols, Ltd
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Skuja I. SIA Silvanols kapsulu pildīšanas procesa pilnveide: Maģistra darbs. I. Skuja, J. Mazais. – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2017. – 64 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un izmantotās literatūras saraksts. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 9 tabulas un 10 formulas, pievienoti 9 pielikumi un izmantoti 41 literatūras avoti. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA Silvanols kapsulu ražošanas procesa pilnveides programmu, lai samazinātu zudumus. Darbā tika apskatītas dažādas efektivitātes uzlabošanas metodes. Tika izmantota Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā lietratūra un elektroniskās datu bāzes. Dati analīzei tika iegūti no kompānijas ERP (resursu vadības) sistēmas un iekšējās dokumentācijas. Kapsulu pildīšanas procesa uzlabošanai tika izmantota DMAIC procesu pieeja no Six Sigma un Lean metode. Vidējie masas zudumi (KPI), kas radušies ražošanas procesa gaitā 2016. gadā bija 8.72 %. Izmantojot kvalitātes vadības rīkus, tika definēti potenciālie zudumu iemesli. Rezultātā tika izveidota uzlabojumu programma, kuras ieviešana nodrošināja materiālu zudumu samazināšanu līdz 4.62 % (2017. gadā). Papildus tika novērtēta ražošanas procesa veiktspēja trīs dažādu produktu (Astmosil, Silvadeprex un Natural C) ražošanas procesiem, kam raksturīgi vislielākie zudumi. Šis pētījums parāda, ka sigma līmenis šo produktu ražošanas procesiem ir no 2,00 līdz 3,00. Tika sniegti ierosinājumi, lai uzlabotu esošo situāciju un paaugstinātu sigma līmeni.
Keywords Seši Sigma, DMAIC, Procesa efektivitāte, Lean, Kapsulu pildīšana, Farmaceitiskā ražošana
Keywords in English Six Sigma, DMAIC, Process efficiency, Lean, Capsule filling, Pharmaceutical production
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 22:38:27