Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Dzīvojamās ēkas alternatīvās siltumapgādes projekta izstrāde
Title in English Design of an Alternative Heating for a Residential Building
Department
Scientific advisor S.Jaundālders
Reviewer D.Rusovs
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Dzīvojamās ēkas alternatīvās siltumapgādes projekta izstrāde”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” programmas students Mārcis Martinovs. Darba mērķis ir izstrādāt alternatīvu siltumapgādes risinājumu daudzstāvu dzīvojamai ēkai, kas būtu finansiāli izdevīgāks salīdzinājumā ar esošo centrālās siltumapgādes sistēmu. Radīt augstāku komforta līmeni iedzīvotājiem ar individuāli regulējamiem sildķermeņiem, kā arī ieviest jaunu siltuma uzskaites sistēmu, izmantojot siltuma maksas sadalītājus (alokatorus). Uzsākot darbu, tika izvirzīta hipotēze, ka objekta siltumapgādes sistēma nav energoefektīva un finansiāli neizdevīga pašvaldības iedzīvotājiem. Darbs sastāv no divām sadaļām. Pirmā sadaļa ir analītiskā daļa, kurā ir informācija par objektu, parametri par piemērota katla izvēli, siltuma zudumu samazināšanas faktori. Otrā sadaļa ir pētījuma nodaļa, kurā tiek aprēķināti dažādi parametri, kas ļauj izanalizēt siltumapgādes sistēmas piemērotību. Iegūtie rezultāti liecina par to, ka projekta izbūve būtu finansiāli izdevīgāka nekā esošā siltumapgādes sistēma. Darbs sastāv no 69 lapaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 20 tabulām, 18 attēliem, 11 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 38 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords siltumapgāde, siltuma zudumi, koksne, alokatori, izolācija
Keywords in English heating, heat losses, wood, alocators, insulation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 17:36:58