Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Paaugstinātas redzamības izšuvums ar atstarojošu diegu
Title in English High Visibility Embroidery with Retro Reflective Thread
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Uģis Briedis
Reviewer Mg.sc.ing. Marianna Grecka, SIA “Artex Latvia” projektu vadītāja
Abstract Una SEKAČA Paaugstinātas redzamības izšuvums ar atstarojošo diegu [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga 2017., 52 lpp. Atslēgvārdi: gaismu atstarojošs diegs, paaugstinātas redzamības izšuvums, izstrādājuma paraugs. Bakalaura darbs sastāv no piecām pamatnodaļām. Ievadā veikts ieskats darba tēmas aktualitātē, noformulēti mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā analizēti paaugstinātas redzamības apģērbi un gaismu atstarojošie elementi. Nodaļā iekļauts pētāmā objekta apskats un tam analogu produktu analīze. Otrajā nodaļā aprakstīta paaugstinātas redzamības izšuvuma izveide un aprakstīta eksperimentālo mērījumu veikšana. Trešajā nodaļā aprakstīta paaugstinātas redzamības izstrādājuma izstrāde, iekļauts modeļa tehnoloģiski mākslinieciskais apraksts, izšuvuma zīmējuma un izejmateriālu izvēle, un specifikācija. Ceturtajā nodaļā aprakstīta gaismu atstarojoša izšuvuma sagatavošana, izšuvuma zīmējuma izveide un izšūšanas process. Piektajā nodaļā izstrādāta modeļa tehnoloģiskā dokumentācija, iekļauta apstrādes režīmu izvēle, modeļa detaļu uzskaitījums un tehnoloģiskā apstrādes secība, aprakstītas izmantotās šūšanas un izšūšanas iekārtas, sastādīta izstrādājuma organizatoriski tehnoloģiskā shēma šūšanai. Veikts izšūšanas pakalpojuma aprēķins. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 5 nodaļām, 52 lappusēm, 25 tabulām, 12 attēliem, 4 formulām, priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfisko avotu skaits– 25.
Keywords gaismu atstarojošs diegs, paaugstinātas redzamības izšuvums, izstrādājuma paraugs.
Keywords in English light reflective thread, high visibility embroidery, a model sample.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 12:33:42