Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Zemtemperatūras porainu keramisko putu ieguve no Latvijas māliem un to īpašības.
Title in English Manufacture and properties of low-temperature porous ceramic foam from Latvian clay.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Mg.sc.ing. Andrejs Šiškins
Reviewer Dr.sc.ing. Ilona Pavlovska
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā apkopota informācija par Latvijā sastopamajiem māliem un to izmantošanas iespējām keramikas ražošanā, mālu sastāvu, mālu termoķīmiskām pārvērtībām. Veikta izpēte par keramikas izgatavošanas metodēm un atkritumu izmantošanu keramikas produktu ražošanā. Tika raksturota porainība, sorbcijas process un dažādi sorbentu tipi. Darba eksperimentālajā daļā tika izstrādāta metode putu keramikas iegūšanai no māliem ar dažādām stikla piedevas koncentrācijām izmantojot tiešo uzputošanas metodi. Noteikta paraugu mehāniskā izturība, porainība, šķietamais blīvums un ūdens uzsūce. Analizēta putu keramikas sorbcijas kapacitāte, raksturota kinētika izmantojot kinētikas modeļus un sorbenta maksimālā sorbcijas spēja izmantojot sobcijas izotermas, noteikta pH ietekme uz sorbcijas spēju, noteikts fāžu sastāvs, porainības rādītāji pēc BET slāpekļa adsorbcijas metodes. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1992. līdz 2016. g. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 78 lpp, 38 attēlus, 13 tabulas un 8 pielikumus darbā izmantoti 104 literatūras avoti.
Keywords LATVIJAS MĀLI, MĀLU MINERĀLI, KERAMIKA, PUTU KERAMIKA, STIKLA ATKRITUMI, SORBCIJA, KINĒTIKA, SORBCIJAS IZOTERMU MODEĻI
Keywords in English CLAYS IN LATVIA, CLAY MINERALS, CERAMICS, CERAMIC FOAM, GLASS WASTE, SORPTION, KINETICS, MODELS OF SORPTION ISOTHERMS
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 00:59:44