Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Materials Technology and Design
Title in original language Attīstošā siena pirmsskolas vecuma bērniem
Title in English Sensory Wall for Pre-School Kids
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Mg.sc.ing., prakt.doc. Gunta Zommere
Reviewer Mag.sc.ing., zin. asist. Inga Zotova
Abstract Damberga K. “Attīstošā siena pirmskolas vecuma bērniem”: bakalaura darbs ar projekta daļu. Rīga: RTU, 2017. Darba apjoms: _ lpp., _ tabula, _ attēli, _bibliogrāfiskie avoti, _pielikumi. Darba ietvaros ir izstrādāta attīstošā siena pirmskolas vecuma bērniem, kas sekmē bērna attīstību. Veikta paredzētā produkta lietotāju analīze, aptaujājot vairākus respondentus – bērnu vecākus un pirmskolas iestādes darbiniekus. Aptauju rezultātā noteiktas vēlamās prasības bērnu attīstošās sienas izveidei. Darbā aprakstīta kompozīcijas elementu izvēle, konstruktīvie risinājumi un materiālu izvēle. Uzņēmuma SIA “Grow UP” ietvaros tiek apskatīta iespējamā virzība tirgū, analizējot esošo tirgus situāciju, iespējamos konkurentus, produkta mērķa tirgus segmentu. Tiek izstrādāts arī ražotnes nodaļas un biroju telpu plānojums, un attīstošās sienas tehnoloģisko procesu shēma tās izgatavošanai. Produkta pašizmaksas noteikšanai tiek veikti aprēķini, kas ietver tiešās un netiešās izmaksas, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma izmaksas, darba algu, telpu īri un citas izmaksas.
Keywords Attīstošā siena
Keywords in English Sensory wall
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 23:52:53