Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language RTU karsējkomandas tērpi
Title in English Clothing for RTU Support Team Cheerleaders
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
Reviewer Mg.sc.ing. Gaļina Terļecka, DTI zinātniskā asistente
Abstract Līva MEIRUPSKA RTU karsējkomandas sacensību tērpi [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, TDI, ATTK, Rīga – 2017., - 47 lpp. Atslēgvārdi : RTU karsējkomanda, karsēju tērpi, apdruka, izmēri, lekāli Bakalaura darbs sastāv no piecām pamatnodaļām. Ievadā veikts ieskats darba tēmas aktualitātē, formulēti mērķi un veiktie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aprakstīta karsēju kustība, iekļaujot apskatu par vēsturisko attīstību, kā arī karsēju tērpu noteikumu un regulu izstrādēm pasaulē. Otrajā nodaļā iekļauts apkopojums par RTU karsējkomandas profesionālo darbību un līdz šim izmantoto tērpu apskats. Trešajā nodaļā aprakstīti RTU karsējkomandas sacensību tērpu dizaina izstrādes nosacījumi, iekļaujot informāciju par izvēlētajām krāsām un RTU logotipa izvietošanas nosacījumiem, kā arī iekļautas modeļu skices un mākslinieciski konstruktīvie apraksti. Ceturtajā nodaļā aprakstīta tērpu projektēšana, ietverot aprakstus par materiāliem, tiem piemērotāko apdrukas tehnoloģiju un kopjamību. Nodaļā iekļauta informācija par karsējkomandas dalībnieku ķermeņu mērījumu iegūšanu ar 3D skenēšanas metodi un dejotāju sadalījumu augumlielumu grupās jeb izmēros. Nodaļā samazinātā mērogā attēloti izstrādātie tērpu modeļu lekāli, aprakstīta šūšanas tehnoloģija, kā arī ietverts meiteņu tērpa maketa izstrādes procesa apraksts. Piektajā nodaļā aplūkotas karsējkomandas tērpu provizoriskās ražošanas izmaksas. Darba apjoms ir 47 lappuses, darbā 32 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi un 23 vienības informācijas avotu.
Keywords RTU karsējkomanda, karsēju tērpi, apdruka, izmēri, lekāli
Keywords in English RTU Cheerleader Support team, cheerleaders outfits, imprint, sizes, patterns
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 20:19:41