Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Betonēšanas analīze vasaras un ziemas apstākļos”
Title in English „Concreting Process Analysis in Summer and Winter Climatic Condition"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor prof. A.Paeglītis
Reviewer
Abstract Artūrs Zanribs. Maģistra darbs. Betonēšanas analīze vasaras un ziemas apstākļos - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2010.- 105 lpp. Maģistra darba mērķis ir izpētīt teoriju par betonu, tā kopšanu un darba specifiku ziemas un vasaras apstākļos, un tās pielietojumu praksē. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt betona vēsturi, fizikāli mehāniskās un betona maisījumu īpašības, izejmateriālus tā izgatavošanai; 2) izanalizēt betona iestrādāšanas darbus un kopšanu; 3) izpētīt ziemas un vasaras betonēšanas, kopšanas un uzraudzības darbu specifiku; 4) salīdzināta teorētiskās un praktiskās betonēšanas rezultātus; 5) izdarīt secinājumus veiksmīgai ziemas un vasaras betonēšanai saskaņā ar praktiskās daļas rezultātiem. Maģistra darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izvērtēti visi ietekmējošie faktori kvalitatīva un ilgmūžīga betona izgatavošanai ziemas un vasaras apstākļos. Otrajā nodaļā ir analizēta un pierādīta teorijas pielietošanas nepieciešamība praksē, ņemot vērā aprēķinos iegūtos rezultātus. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi par ārējas vides apstākļu ietekmi uz betonēšanas rezultātu kopsavilkumu. Lai sasniegtu mērķi tika pētīta tehniskā literatūra, betona testēšanas protokoli, analizēti dažādi internetā atrodami avoti un veikti aprēķini. Maģistra darba apjoms ir 102 lappuses, tas satur 20 attēlus, 19 tabulas, 3 pielikumus un 22 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Betonēšanas analīze vasaras un ziemas apstākļos
Keywords in English The Analysis of the Concreting Process in the Summer and Winter Climatic Conditions
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 17:44:41