Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Grafēna un dzelzs oksīda daļiņu saturošie kompozīti.
Title in English Composites containing graphene and iron oxide particles.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc. ing. S. Gaidukovs
Reviewer Dr.sc. ing. G. Šakale
Abstract Maģistra darba mērķis ir iegūt etilēna vinilacetāta kopolimēra (EVA) kompozītus ar grafēna un dzelzs (III) oksīda nanodaļiņām. Izpētīt polimēru kompozītu mehāniskās, termiskās, dielektriskās un elektrovadītspējas īpašības. Salīdzināt savstarpēji iegūto paraugu rezultātus un novērtēt nanodaļiņu ietekmi uz polimēra virkņu relaksāciju procesu. Analizēt to iespējamo pielietojumu par elektrostatiskās izlādes un elektromagnētiskās interferences materiāliem. Literatūras apskatā tika apkopota informācija par populārākajiem polimēru nanokompozītu veidiem, to veidošanu, nanopildvielu iegūšanu, pildvielu ietekmi uz materiāla īpašībām, kā arī nanokompozītu pielietojumu. Eksperimentālajā daļā iegūti EVA/Fe3O4 un EVA/Fe3O4/Grafēns kompozīti ar dažādām koncentrācijām. Noteiktas mehāniskās, termiskās, dielektriskās un elektrovāditspējas īpašības. Darbā tika izmantota RTU Zinātniskājā bibliotēkā un LU pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1993. līdz 2017. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 58 lpp. Darbs satur 25 attēlus, 6 tabulas, 5 formulas un tajā izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords PILDVIELAS, NANOPILDVIELAS, GRAFĒNS, DZELZS (III) OKSĪDS, NANOKOMPOZĪTI
Keywords in English FILLERS, NANOFILLERS, GRAPHENE, IRON (III) OXIDE, NANOCOMPOSITES
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 23:03:54