Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Dzīvības apdrošināšanas kalkulatora izstrāde kombinētām dzīvības apdrošināšanas polisēm
Title in English Life Insurance Calculator Development for Combined Life Insurance Policies
Department
Scientific advisor An. Matvejevs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts dzīvības apdrošināšanas kontraktu aprēķināšanas veidu izpētei, un jauna dzīvības apdrošināšanas kalkulatora izveidei kombinētām mūža dzīvības apdrošināšanas polisēm. Darbs sastāv no ievadam teorētiskās daļas, praktiskās daļas un secinājumiem. Teorētiskajā daļā tika sniegts ieskats par dzīvības apdrošināšanas būtību, izzināti vienkāršākie dzīvības apdrošināšanas aprēķināšanas veidi, kā arī izpētīti demogrāfisko raksturlielumu, kuri nepieciešami aprēķinu veikšanai. Papildus tika aprakstītas kombinētās mūža dzīvības apdrošināšanas aprēķināšanu metodes, gūts ieskats par bruto prēmiju aprēķiniem, kā arī tika apskatīta atpirkuma summas aprēķināšanas principi. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika apskatīts un iegūts priekšstats par Latvijā pieejamo dzīvības apdrošināšanas kalkulatoru veidiem. No iegūtās informācijas un teorijā aprakstītajām aprēķinu metodēm tika izveidots Dzīvības apdrošināšanas kalkulators, ar kura palīdzību ir iespējams aprēķināt prēmijas, izmaksu lielumu un atpirkuma summu kombinētām mūža dzīvības apdrošināšanas polisēm. Pēc tam tika veikti secinājumi par iegūto informāciju un izstrādāto kalkulatoru. Darba apjoms ir 78 lappuses, tajā iekļautas 18 attēli, 19 formulas 4 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords Apdrošināšana, Dzīvības apdrošināšana, Kalkulators, Programma
Keywords in English Insurance, Life insurance, Calculator, Program
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.06.2017 15:38:45