Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Finanšu analīze uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai
Title in English Financial Analysis for Company’s Insolvency Prognosis
Department
Scientific advisor M. Buiķis
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Guntars Šķirmants Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. math., profesors Māris Buiķis Bakalaura darba tēma: „Finanšu analīze uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai” Darba mērķis: veikt maksātspējīgo un bankrotējošo uzņēmumu finanšu analīzi, izdarīt secinājumus par šiem uzņēmumiem pēc iegūtajiem finanšu datiem un aprēķinātajiem finanšu koeficientiem, izstrādāt maksātnespējas prognozēšanas modeli Latvijas uzņēmējdarbības videi. Pētījuma būtība: pētīt maksātspējīgo un bankrotējošo uzņēmumu finanšu datus un aprēķināt to finanšu koeficientus, izpētīt likumsakarību starp finanšu koeficientu izmaiņām un bankrota iestāšanās momentu, analizēt tos finanšu koeficientus, kuri vistiešāk raksturo uzņēmumu bankrota varbūtību, izstrādāt maksātnespējas prognozēšanas modeli. Pētīšanas metodes: statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes. Bakalaura darba apjoms ir 72 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām un 16 apakšnodaļām. Darbā ietvertas 16 tabulas, 13 attēli un 9 pielikumi. Darbā aplūkots maksātnespējas būtība, cēloņi, pazīmes un process. Izpētīti faktori, kuri ietekmē uzņēmuma maksātspēju. Analizēti pastāvošie risku veidi un risku vadība uzņēmumā. Darba autors veica finanšu koeficientu teorētisko analīzi un apskatīja sešus esošus bankrota prognozēšanas modeļus. Darba autors atlasīja uzņēmumus pētījuma veikšanai, aprēķināja nepieciešamos finanšu koeficientus. Pamatojoties uz teorētiski iegūtajām zināšanām studiju laikā RTU, datu analīzi no Uzņēmumu reģistra, Lursoft u.c. datu bāzēm, darba autors izstrādāja maksātnespējas prognozēšanas modeli. Pētījuma rezultātā ir izstrādāts un pārbaudīts maksātnespējas prognozēšanas modelis Latvijas uzņēmējdarbības videi. Bakalaura darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Darbam ir teorētiski praktisks raksturs. Darbā izmantoti 40 bibliogrāfiskie avoti: Latvijas Republikas likumdošanas akti, zinātniskā un metodiskā literatūra par uzņēmuma analīzi, uzņēmumu finanšu pārskatu datu bāzes. Pētījuma periods 2010. – 2016. gadi.
Keywords maksātnespēja, bankrots, uzņēmuma analīze, risku vadība, finanšu koeficienti
Keywords in English insolvency, bankruptcy, company analysis, risk management, Financial Ratios
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.06.2017 23:56:11