Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Skuju koksnes un kviešu salmu lignīnu ķīmiskās uzbūves un virsmas aktīvo īpašību salīdzinājums.
Title in English Comparison of the chemical structure and surface activity properties of coniferous wood and wheat straw lignins.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Galija Šuļga
Reviewer Mg.sc.ing. Jevgeņijs Jaunslavietis
Abstract Lignīns ir dabiskais koksnes polimērs, kurš kā blakusprodukts rodas papīra un bioetanola ražošanas procesos milzīgos apjomos. Kā viena no perspektīvākajām lignīna izmantošanas iespējām tiek pētīta tā izmantošana virsmas aktīvo vielu ražošanā lignīna bagātīgās, difilās struktūras dēļ. Tomēr lignīna izmantošanas iespēju pētījumus apgrūtina tā sarežģītā struktūra un īpašības, kas ir atkarīgas no vairākiem svarīgiem faktoriem - augu sugas, izcelsmes vietas un vides apstākļiem, koksnes pārstrādes un lignīna ieguves procesa. Pētījumā apskatīts skuju koksnes sulfātlignīns un kviešu salmu natronlignīns, raksturots to ķīmiskais sastāvs, molekulārā masa un īpašības ūdens šķīdumos. Analizētas lignīnu virsmas aktīvās īpašības, pētot virsmas spraigumu šķīdums – gaiss fāzu robežā. Tika pētītas lignīnu emulsiju stabilizējošās īpašības, pētot lignīna šķīdumu emulsiju stabilitāti laikā. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka labākas emulsiju stabilizējošās īpašības uzrāda skuju koksnes lignīns, savukārt kviešu salmu lignīnam piemīt labākas virsmas aktīvās īpašības. Tika noskaidrots, ka pastāv sakarības starp lignīna īpašībām ūdens šķīdumos un tā ķīmisko sastāvu, funkcionālo grupu saturu, molekulāro masu un lignīna molekulu pašagregēšanās procesiem ūdens vidēm. Tika secināts, ka lignīna molekulu pašagregēšanās procesi, emulsiju stabilizējošās īpašības un virsmas aktīvās īpašības ir atkarīgas no lignīna koncentrācijas ūdens šķīdumos un šķīdumu vides. Darbā izmantota LV KĶI, VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1963. līdz 2017. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 55 lpp, 31 attēlu, 5 tabulas, darbā izmantoti 43 literatūras avoti.
Keywords Skuju koksnes lignīns, kviešu salmu lignīns, sulfātlignīns, natronlignīns, ķīmiskā uzbūve, fukcionālais sastāvs, emulsijas, emulsiju stabilizējošās īpašības, virsmas spraigums, virsmas aktīvās īpašības
Keywords in English Softwood lignin, wheat straw lignin, kraft lignin, soda lignin, chemical structure, functional composition, emulsions, emulsion stabilization properties, surface tension, surface active properties
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.06.2017 22:56:05