Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Mākoņdatošanas pakalpojumi un risinājumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
Title in English Cloud-based Services and Solutions for Small and Medium Enterprises
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva
Reviewer Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Abstract Mūsdienās aktuāla tēma ir mākoņdatošanas pakalpojumu un risinājumu ieviešana mazajos un vidējos uzņēmumos. Šī problēma ir aktuāla, jo MVU veido 99,8% no Eiropas un Latvijas tirgiem un mūsdienās šie uzņēmumi cenšas pāriet uz mākoņtehnoloģijām. Tādējādi mākoņdatošana kļūst arvien populāraka arī Latvijā. Darba ietvaros tika izpētīta metodoloģija par pāreju uz mākoņdatošanu, kā arī tās nākotnes tendences. Pāreja uz mākoņdatošanu ir laikietilpīgs process, kas sastāv no vairākiem posmiem. Darba mērķis ir izpētīt mākoņdatošanas pakalpojumus un risinājumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un izanalizēt ieviešanas metodoloģiju. Šī mērķa sasniegšanai tika analizēta mazo un vidējo uzņēmumu struktūra, pārejas procedūras soļi un faktori, kas traucē vai ierobežo uzņēmumus ievest vai lietot mākoņpakalpojumus. Balstoties uz analizēto informāciju, tika secināts, ka ikgadu dažādu nozaru mazajos un vidējos uzņēmumos palielinās mākoņdatošanas pakalpojumu un risinājumu ieviešana, tādējādi pieaug to pielietojums. Sakarā ar to ir piedāvāts un analizēts rīks, kas palīdz šiem uzņēmumiem ātrāk atrast viņiem piemērotāko risinājumu. Darba eksperimentālajā daļā parādīts šī rīka praktiskais pielietojums un analīze. Izstrādātais darbs apvieno zināšanas par mākoņdatošanas implementēšanu un adapciju mazajos un vidējos uzņēmumos. Šī tēma ir aktuāla gan mākoņu arhitektiem, mākoņrisinājumu izstrādes speciālistiem un mākoņpakalpojumu konsultantiem, kas ir atbildīgi par risinājumu vai mākoņdatošanas ieviešanu. Darbā tika detalizēti aprakstīts vispārīgais pārejas process uz mākoņdatošanu, tādējādi darbu var lietderīgi izmantot arī mācību nolūkos. Darba apjoms - 87.lpp., 3 tabulas, 25 attēli un 65 literatūras avoti.
Keywords Mākoņdatošana, risinājumi, platformas, MVU, migrācija, pakalpojumi.
Keywords in English Cloud computing, solutions, platforms, SMEs, migration, services.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.06.2017 16:49:48