Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Procedurālas ģenerēšanas algoritmu analīze datorspēlēs
Title in English Analysis of Procedural Generation Algorithms in Computer Games
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor N. Prokofjeva
Reviewer Artjoms Sivačovs, M.sc.ing., SIA “Bilderings Pay” programmētājs
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts datorspēļu, kuri pielieto procedurālas satura ģenerācijas algoritmus, analīzei un klasifikācijai, kā arī procedurālas ģenerācijas algoritmu salīdzināšanai un datorspēles prototipa, kas ir paredzēts algoritmu testēšanai, izstrādāšanai. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: datorspēļu, kas izmanto procedurālo satura ģenerāciju, analīzei un klasifikācijai; procedurālas ģenerācijas pielietošanas rekomendāciju izveidei; procedurālas ģenerācijas algoritmu analīzei, klasifikācijai un salīdzināšanai; datorspēles prototipa izstrādei un algoritmu analīzei uz tā pamata. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām un nobeiguma. Darba pirmā nodaļa (ievads) ir aprakstīta tēmas aktualitāte un ir formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par procedurālas ģenerācijas algoritmu attīstību datorspēles, tiek analizētas un klasificētas datorspēles, kuros var būt pielietota procedurāla ģenerācija un tiek izveidotas rekomendācijas procedurālas ģenerācijas pielietošanai tajos. Darba trešajā nodaļā tiek analizēti procedurālo algoritmu darbības principi un tiek salīdzināti algoritmi, balstoties uz to mērķiem. Darba ceturtajā nodaļā tiek izstrādāts datorspēles prototipa projektējums, tiek izstrādāts datorspēles prototips, kas balstīts uz izveidota projektējuma un tiek salīdzināti procedurālas ģenerācijas algoritmi. Darba pamattekstā ir 67 lappuses, 22 attēli, 3 tabulas un 36 izmantoto literatūras avotu.
Keywords Algoritmi, datorspēle, izstrāde, procedurāla ģenerācija, procedurāla satura ģenerācija.
Keywords in English Algorithms, videogame, development, procedural generation, procedural content generation.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 17:43:26