Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Ienesīguma paaugstināšana no Tele2 franšīzes klientu apkalpošanas centriem"
Title in English "Increase of Rentability in Tele2 Franchised Shops"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile- Sarkane
Reviewer Modris Ozoliņš, docents (prakt.), Dipl.ing., MBA
Abstract Slesarčuka Z. Pārdošanas palielināšana pielāgojot Tele2 franšīzes modeli: Maģistra darbs / Z. Slesarčuka, E. Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodala, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 128 lpp., projekta darbs 47 lpp. Darba mērķis ir piedāvāt nepieciešamās izmaiņas Tele2 franšīzes modelim, lai franšīzes veikalu darbība rezultētos lielākos pārdošanas apjomos un tiktu uzlabots klientu apkalpošanas līmenis. Pirmajā darba daļā ir apskatīti dažādi franšīzes modeļi un to komponentes teorijā un no tiem izveidots piemērotākais franšīzes modelis mazumtirdzniecībai telekomunikāciju sfērā. Otrajā darba daļā pēc teorijas daļā izveidotā modeļa autors analizē esošo Tele2 franšīzes modeli un ar to saistītos izaicinājumus. Papildus tiek apskatīta citu franšīzes devēju modeļu izvēle Latvijā. Otrās daļas rezultāts ir pētāmais jaunais Tele2 franšīzes modelis. Trešajā darba daļā tiek analizēti ekspertu interviju novērtējuma rezultāti par piedāvāto Tele2 franšīzes modeli, secinot, kurām komponentēm būtu pozitīva ietekme uz pārdošanu. Lai izvēlētos optimālāko modeļa versiju, tiek aprēķināta franšīzes devēja rentabilitāte un franšīzes ņēmēja peļņa. Pēc modeļa izvēles, tiek sastādīts ieviešanas darbu un laika plāns, kā arī apskatīti jaunā modeļa ieviešanas riski. Maģistra darba projekta daļā tiek apskatīti nepieciešamie resursi, riski un to novēršana jaunā franšīzes modeļa ieviešanai testa režīmā. Autors izveido detalizētu jaunā franšīzes ņēmēja profilu un komunikācijas plānu kandidātu sasniegšanai. Darba rezultātā tiek secināts, ka jaunajam franšīzes modelim būtu jāietver franšīzes ņēmēja profila maiņa. Šādas izmaiņas ietvertu sevī profesionālāku franšīzes ņēmēju piesaisti ārpus Tele2 darbinieku loka, franšīzes ņēmēja dalība veikala uzsākšanas investīcijā 1000 EUR apmērā, kā arī iespējas izvēlēties citu lokāciju un segt 10% no veikala īres maksas. Jaunā modeļa ieviešana būtu jāuzsāk ar testu 2 Tele2 veikalos – esošās franšīzēs. Kopējais testa ilgums būtu gads un 5 mēneši, no kuriem 5 mēnešus aizņemtu sagatavošanās modeļa maiņai. Projekta darbā tiek secināts, ka tests ir jāveic divos veikalos Pierīga un Reģions, kas pārstāv divu veidu franšīzes. Ieviešot jauno franšīzes modeli, Tele2 nepieciešams atpelnīt vismaz 7014.70 EUR, kas ir testa sagatavošanas izmaksas. Visriskantākā izmaiņa modelī ir franšīzes ņēmēju piesaiste no malas. Riskus var samazināt izmantojot detalizēti izveidoto jaunā franšīzes ņēmēja profilu.
Keywords franšīze; franšīzes modelis; telekomunikcācijas;
Keywords in English franchise; franchise model; telecomunications
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 17:14:05