Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Ātrdarbīgas līdz 40 Gbit/s viena kanāla šķiedru optikas pārraides sistēmas izpēte un analīze
Title in English Investigation and Analysis of High Speed One Channel Optical Transmission System With Data Rate up to 40 Gbit/s
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer S.Spolītis
Abstract Bakalaura tēmas nosaukums: “Ātrdarbīgas līdz 40Gbit/s vienkanāla šķiedru optikas pārraides sistēmas izpēte un analīze”. Lai varētu izprast šķiedru optikas vienkanāla pārraides sistēmas darbības principu, autors izvirzīja darba uzdevumus, kuri tiek detalizēti aprakstīti ievadā un turpmāk izpildīti diplomdarba laikā. Pirmajā nodaļā izklāstīts pašas optiskās šķiedras evolūcija, tās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā veikta izpēte par gaismas fizikālo izplatīšanas optiskajā šķiedrā, kā arī optiskās šķiedras veidi un konstrukcija. Darba trešajā nodaļā tiek apskatīti optiskās šķiedras vājinājuma cēloņi un faktori, kuri ietekmē pārraidāmā signāla kvalitāti. Ceturtajā nodaļā tiek novērtētas optiskās pārraides sistēmas komponentes, kā arī kodēšanas formāti, kuri tika pielietoti darbā praktiskajā daļā. Piektajā nodaļā tiek analizētas signāla kvalitātes novērtēšanas metodes optiskajā pārraides sistēmā. Darba sestajā nodaļā praktiski novērtēta pārraidāma signāla kvalitāte pie uzdota pārraides ātruma un līnijas garuma, ar un bez hromatiskas dispersijas kompensācijas, pielietojot simulācijas programmas “OptSim”, kā arī salīdzināt iegūtus rezultātus ar ŠOPS laboratorijā uzņemtajiem rezultātiem. Septītajā nodaļā tika noteikts maksimālais līnijas garums pielietojot dažādus modulācijas formātus izmantojot “WDM simulation” simulācijas programmu. Autors piedalījās 58. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konferencē, prezentējot darbu par tēmu “Ātrdarbīgas līdz 40Gbit/s vienkanāla šķiedru optikas pārraides sistēmas izpēte un analīze”. Bakalaura darbs satur 89 lappuses, 87 attēlus, 1 tabulu, 60 izmantotās literatūras avotus.
Keywords RZ, NRZ, ŠOPS, OptSim , WDM simulācijas, Acu diagrammas, BER, Vienkanāla šķiedru optikas pārraides sistēma
Keywords in English RZ, NRZ, FOTS, OptSim, WDM simulations, Eye diagram, BER, One channel optical transmission system
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.06.2017 14:24:57