Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanas efektivitātes ietekmes novērtēšana uz automobiļa dinamikas rādītājiem
Title in English Evaluation of Impact of Turbo-charging System Intercooling Efficiency on Vehicle Dynamics
Department
Scientific advisor Māris Gailis
Reviewer M.Sc, MBA, Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Abstract Maģistra darba tēma ir “Piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanas efektivitātes ietekmes novērtēšana uz automobiļa dinamikas rādītājiem”. Darba mērķis ir izpētīt ar piespiedu gaisa padevi aprīkota dzirksteļaizdedzes netiešās iesmidzināšanas benzīna motora cilindrā ieplūstošā gaisa starpdzesēšanas ar gaiss-gaiss tipa starpdzesētāju efektivitātes ietekmi uz automobiļa paātrinājumu, izmēģinājumus veicot ar pārbūvētu Porsche 924 automobili. Dotā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi. Pirmkārt, veikt pieejamās literatūras un iepriekš veikto pētījumu analīzi, analizējot pētījumu saturu, izmantoto metodiku un iegūtos rezultātus. Otrkārt, izstrādāt atbilstošu pētījuma metodiku, objektīvai starpdzesēšanas ietekmes novērtēšanai uz automobiļa paātrinājumu. Treškārt, sagatavot pārbūvēto automobili mērījumiem, izgatavojot piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanas sistēmu. Maģistra darbā pārbaudāmā hipotēze: automobilim paātrinoties ar pilnībā atvērtu droseļvārstu, mērījumi, kas veikti ar piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanu, uzrādīs augstākas paātrinājuma vērtības, nekā mērījumi bez piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanas. Darbā pielietotā pētnieciskā metode ir aktīvi veikts eksperiments. Pētījumā izmantotās informācijas bāzi raksturo zinātniskie raksti, zinātnisko konferenču ziņojumi, tehniskā dokumentācija, grāmatas un interneta resursi. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā analizēti iepriekš veiktie pētījumi, apskatot starpdzesēšanas efektivitāti un tās ietekmi uz motora termorežīmu, detonāciju, jaudu. Otrajā nodaļā apskatīta pētījuma metodoloģija, ietverot sevī gan teorētisko, gan praktisko pieeju. Trešajā nodaļā dots neapstrādāto datu raksturojums un apskatīta datu apstrādes metodika. Ceturtajā nodaļā apkopoti maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma iegūtie rezultāti. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka apstiprinās maģistra darbā izteiktā hipotēze: automobilim paātrinoties ar pilnībā atvērtu droseļvārstu, mērījumi, kas veikti ar piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanu, uzrādīja augstākas paātrinājuma vērtības, nekā mērījumi bez piespiedu gaisa padeves starpdzesēšanas. Starpdzesēšana būtiski ietekmē cilindrā ieplūstošā gaisa temperatūru. Maģistra darba aprakstošās daļas apjoms ir 75 lpp. Darbā izvietotas 13 tabulas, 42 attēli. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: starpdzesētājs, starpdzesētāja efektivitāte, paātrinājums, piespiedu gaisa padeve.
Keywords starpdzesētājs, starpdzesētāja efektivitāte, paātrinājums, piespiedu gaisa padeve
Keywords in English intercooler, intercooler efficiency, charge temperature, acceleration, charge air cooling
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 16:22:58