Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Web pakalpojumu tehnoloģiju analīze un praktiskā izmantošana tīmekļa vietnes izstrādē
Title in English Analysis and Practical Use of Web Service Technologies in Development of Web Site
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor N. Prokofjeva
Reviewer Tatjana Rikure, Dr.sc.ing., EU Agency EASO e-Learning Officer
Abstract Maģistra darbs ir veltīts esošo Web pakalpojumu tehnoloģiju izpētei un analīzei, kā arī izstrādātas teātra biļešu rezervēšanas tīmekļa vietnes iespēju paplašināšanai. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: dažādu Web pakalpojumu tehnoloģiju izpētei un analīzei; tādu Web pakalpojumu tehnoloģiju izvēlei, kas vislabāk apmierinās izstrādātas teātra biļešu rezervēšanas tīmekļa vietnes prasības; tīmekļa vietnes uzlabota versijas izstrādei; programmatūras testēšanas izpildei; tīmekļa vietnes tālākas attīstības izpētei, izmantojot semantiska tīmekļa tehnoloģijas. Maģistra darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un nobeiguma. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Web pakalpojumu koncepcija, semantika un to pielietojuma vispārējs process. Otrajā nodaļa tiek paradītas galvenās Web pakalpojumu tehnoloģijas: XML, SOAP, WSDL, XML-RPC, UDDI un REST. Tiek aprakstīts katras tehnoloģijas galvenā ideja un pielietojums. Tāpat tika definētas metrikas, kas būs izmantotas, lai salīdzinātu tīmekļa pakalpojumu divas nozīmīgākas klases: WS* un REST. Trešajā nodaļā tiks aprakstīti divi Web pakalpojumi, kas tiks izmantoti, lai papildinātu izstrādātas tīmekļa vietnes iespējas, nodrošinot piekļuvi informācijai par valūtas maiņas kursiem un laikapstākļiem. Tiek paskaidrotas tīmekļa pakalpojumu implementēšanā lietotas metodes un doti funkcionēšanas piemēri. Ceturtajā nodaļā tiek izdalīti testējamie vienumi un raksturiezīmes, specificētas testēšanas procedūras un testpiemēri, veikta testēšana, izpildot izstrādātos testpiemērus, kā arī apkopoti testēšanas rezultāti. Piektajā nodaļā tiek apskatīta pašreizēja globāla tīmekļa paplašinājums - semantiskais tīmeklis. Tiek aplūkoti semantiska tīmekļa vēsture un pamatideja. Tāpat tiks apskatīta semantiska tīmekļa arhitektūra, kur galvenā uzmanība tika pievērsta hiperteksta tīmekļa tehnoloģijām (URI, Unicode, XML un XML Namespaces), standartizētam semantiskā tīmekļa tehnoloģijām (RDF, RDF Schema, OWL, Sparql un RIF) un nerealizētam semantiskā tīmekļa tehnoloģijām (kriptogrāfija, uzticība, lietotāja interfeiss). Darbs satur 61 lapaspuses, 39 attēlus, 12 tabulas un 34 literatūras avotus.
Keywords Web pakalpojums, XML, SOAP, WSDL, XML-RPC, UDDI, REST, Semantiskais tīmeklis
Keywords in English Web Service, XML, SOAP, WSDL, XML-RPC, UDDI, REST, Semantic Web
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 06.06.2017 16:04:26