Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Elastomēra materiāla amortizatora kalpošanas laika aprēķins"
Title in English "Calculation of Durability of Elastomeric Absorber"
Department
Scientific advisor Vladimirs Gonca
Reviewer Jānis Vība, profesors
Abstract Maģistra darbs “Elastomēra materiāla amortizatora kalpošanas laika aprēķins” ir veltīts cilindrisku elastomēra amortizatoru jaunu aprēķina metožu izstrādei un jau esošo metožu uzlabošanai statiska slogojuma gadījumā, mazu un vidēju deformāciju apgabalā, kā arī amortizatoru darbības kalpošanas laika aprēķināšanai pie statiska slogojuma, ievērojot elastomēra materiāla īpašības un amortizatoru konstruktīvās īpatnības. Maģistra darba pirmajā nodaļā veikts zinātniskās literatūras avotu apskats par elastomēru tehnisko izstrādājumu analītiskajām aprēķinu metodēm, kā arī analizēts, cilindrisku elastomēra amortizatoru pielietojums. Veicot literatūras avotu analīzi var secināt, ka literatūras avotos ir maz analītisko risinājumu, kas pilnībā ievērotu elastomēru un to konstrukciju visas ģeometriskās īpatnības un to fizikāli mehāniskās īpašības. Maģistra darba otrajā nodaļā izstrādātas gumijas – tehnisko izstrādājumu aprēķinu metodes mazu amortizatora deformāciju apgabalā, kas ievēro elastomēru vāju saspiežamību un elastomēra materiāla fizisko nelinearitāti. Tika papildināta Delta metode, gumijas – tehnisko izstrādājumu aprēķināšanai, vidēju deformāciju apgabalā, ievērojot gumijas vāju saspiežamību. Aplūkota metode, kas raksturo amortizatora stingumu, jeb “Spēka - nosēdes” attiecību, izmantojot pilnās potenciālās enerģijas minimuma principu. Kā arī aprakstīta metode, kas nosaka kalpošanas laiku, pie statiska slogojuma. Maģistra darba trešajā daļā izpētīti zinātniskajā literatūrā aprakstītie “spēka - nosēdes” analītiskie vienādojumi cilindriska elastomēra amortizatoram mazu deformāciju apgabalā, ievērojot, gan neievērojot elastomēra materiāla saspiežamību. Iegūti vienādojumi, kas raksturo amortizatora darbību vidēju deformāciju apvidū, ievērojot elastības moduli un hidrostatisko spiedienu. Aprakstīta metode, kas raksturo amortizatora kalpošanas laiku statiskas slodzes ietekmē, ievērojot materiāla novecošanas efektu. Maģistra darba ceturtajā daļā tika veikti cilindriska elastomēra amortizatora spiešanas eksperimenti. Tika izmantoti cilindriski amortizatori, kas izgatavoti dažādos gados, ar kuriem tika veikti spiedes eksperimenti Mehānikas institūta laboratorijā. Iegūtie eksperimentālie rezultāti tika salīdzināti ar analītiskajiem risinājumiem, kas aprakstīti maģistra darba trešajā daļā. Kā arī tika veikts amortizatoru aprēķins ar galīgo elementu programmatūras “SolidWorks” programmatūru. Visi iegūtie analītiskie, eksperimentālie un virtuālā modeļa aprēķinātie rezultāti tika salīdzināti savā starpā. Attiecīgi tika veikti secinājumi, kas raksturo cilindriska elastomēra materiāla amortizatora deformāciju, statiska slogojuma gadījumā, atkarība no elastomēra materiāla novecošanas. Darbs sastāv no: 85 lpp. teksta, 63 attēliem, 10 tabulām, 5 pielikumiem un 23 informācijas avotiem.
Keywords elastomērs
Keywords in English elastomer
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 16:17:51