Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Fiskālās politikas ietekme uz mājokļu tirgus attīstības dinamiku
Title in English Impact of the fiscal policy in the development dynamic of housing market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns
Abstract Maģistra darba tēma ir „Fiskālās politikas ietekme uz mājokļu tirgus attīstības dinamiku”. Darba tēmas aktualitāte un nozīmīgums ir saistīts ar situāciju Rīgas pilsētas mājokļu tirgū. Pēdējo desmit gadu laikā Rīgas pilsētas mājokļu tirgus attīstība norisinājusies ļoti dinamiski. Šajā laika periodā Rīgas pilsētas mājokļu tirgū ir piedzīvotas nozīmīgas pārmaiņas gan mājokļu cenu līmenī, gan darījumu intensitātē, kas norāda uz nepieciešamību izpētīt un padziļināti izanalizēt Latvijas valdības īstenotās fiskālās politikas ietekmi uz Rīgas pilsētas mājokļu tirgu un tā attīstības dinamiku. Darbā tiek analītiski izvērtēta Latvijā īstenotās fiskālās politikas ietekme uz Rīgas pilsētas mājokļu tirgu un tā attīstības dinamiku laika posmā no 2005. līdz 2016. gadam. Darbs ir izstrādāts trīs daļās. Darba analītiskajā daļā tiek raksturots Rīgas pilsētas mājokļu tirgus un tā attīstības dinamika no 2005. līdz 2016. gadam, kā arī apskatīti būtiskākie mājokļu tirgu un tā attīstību ietekmējošie faktori. Mājokļu tirgus analītiskā izvērtējuma rezultātā izvirzītā hipotēze ir Latvijas valdības īstenotā fiskālā politika neveicina Rīgas pilsētas mājokļu tirgus izaugsmes stabilitāti. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts mājokļu tirgus un fiskālās politikas jēdziens un to sociāli ekonomiskais saturs, identificēti un raksturoti mājokļu tirgu un tā attīstību ietekmējošie faktori, aplūkots mājokļu tirgus attīstības cikls un tā fāzes, kā arī tiek raksturota fiskālās politikas ietekme uz mājokļu tirgu un tā attīstību. Darba praktiskajā daļā tiek raksturota Latvijas valdības īstenotā fiskālā politika un tās pasākumi attiecībā uz Rīgas pilsētas mājokļu tirgu, kā arī izvērtēta Latvijas valdības īstenotās fiskālās politikas ietekme uz Rīgas pilsētas mājokļu tirgu un tā attīstības dinamiku laika periodā no 2005. līdz 2016. gadam. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti darba izstrādes gaitā iegūtie secinājumi un sniegti priekšlikumi Latvijas valdības īstenotās fiskālās politikas pilnveidošanai attiecībā uz Rīgas pilsētas mājokļu tirgu un tā izaugsmes stabilitātes veicināšanu ilgtermiņā. Darba izstrādes gaitā darba uzdevumi tika izpildīti un darba mērķis tika sasniegts. Izvirzītā hipotēze - Latvijas valdības īstenotā fiskālā politika neveicina Rīgas pilsētas mājokļu tirgus izaugsmes stabilitāti, apstiprinājās. Darba kopējais apjoms ir 119 lapaspuses, kurās ietverti 36 attēli, 9 tabulas un 18 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 60 ierakstiem.
Keywords Fiskālā politika, mājokļu tirgus
Keywords in English Fiscal policy, housing market
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.06.2017 08:13:51