Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības risku novēršanas un vadīšanas problēmas un iespējamie risinājumi
Title in English Construction risk assessment and management problems and possible solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Nikolajs Rauza
Abstract Maģistra darba tēma ir „Būvniecības risku novēršanas un vadīšanas problēmas un iespējamie risinājumi”. Pēdējo divu gadu laikā Latvijas būvniecības nozare pārdzīvo kārtējo lejupslīdes periodu. Zemākas cenas kritērijs publiskajos iepirkumos pakāpeniski noved pie ēnu ekonomikas palielināšanās un kvalitātes riskiem. Tāpat, nestabilās ekonomiskās situācijas dēļ, nepietiekams investīciju līmenis noved pie būvniecības tirgu sašaurinājuma. Aktuālie būvniecības nozares radītāji liecina par problēmām nozarē, kas apdraud būvniecības nozares ilgtermiņa attīstību, mazinot būvuzņēmēju konkurētspēju, darbu kvalitāti un drošību. Šādos apstākļos būvniecības risku un problēmu aktualizācija un izvērtēšana ir ļoti svarīga. Darba mērķis ir izpētīt būvniecības uzņēmumu darbības neveiksmes problēmas un piedāvāt to iespējamos risinājumus. Darbs sastāv no trijām daļām. Darba pirmajā nodaļā aplūkota būvniecības nozares esošā situācija, tika izskatīti būvniecības produkcijas izmaiņu procesi, būvniecības produkcijas pieprasījums, kā arī būvniecības resursu īpatsvars. Otrajā daļā apskatīti jautājuma teorētiskie aspekti. Tika analizēti būvniecības darbības, kā arī darba aizsardzības un vides risku regulējošie LR normatīvie akti. Šajā daļā tika izskatīta būvniecības jēdziena un būtības apraksts, aprēķinu metodes, risku pārvaldīšanas metodes. Trešajā, praktiskajā daļā, tika analizēti reālo būvuzņēmumu izpildītie būvdarbi un to problēmas. Veicot dažādu būvniecības risku aprakstus, autore piedāvā iespējamos risinājumus. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem un priekšlikumi turpmākai kvalitātes vadības sistēmu attīstībai un pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 84 lapas, tajā iekļauts 21 attēls, 6. Darba izstrādei tika izmantoti 53 literatūras avoti.
Keywords Darba mērķis ir izpētīt būvniecības uzņēmumu darbības neveiksmes problēmas un piedāvāt to iespējamos risinājumus.
Keywords in English The purpose of the work is to research the business of construction company’s failure problems and offer them solutions.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.06.2017 15:16:40