Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Docker tehnoloģijas analīze un realizācija programmatūras izstrādes procesa automatizācijai
Title in English Analysis and Implementation of Docker Technology for Automation of Software Development Process
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor A.Bartusevičs
Reviewer Dr.sc.ing., Jurijs Grigorjevs, SIA "Accenture Latvijas filiāle", Testēšanas nodaļas vadītājs
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Docker tehnoloģijas analīze un realizācija programmatūras izstrādes procesa automatizācijai”. Darba analītiskajā daļā ir apskatītas virtuālo mašīnu tehnoloģijas un to iedalījums tipos – uz hipervizoriem bāzēta un uz konteineriem bāzēta virtualizācija. Ir veikts abu tipu salīdzinājums, novērtējot ieguvumus un trūkumus. Darbā ir veikta sīkāka Docker tehnoloģijas izpēte. Ir apskatīta tās izveides vēsture un attīstība, kā arī uzbūves arhitektūra. Ir izpētīti ar Docker konteineriem saistītie drošības riski, kā arī analizēts veiktspējas pētījums, kurā tos salīdzina ar uz hipevizoriem balstītu virtualizāciju. Darba praktiskajā daļā ir veikta Docker virtualizācijas prototipa izstrāde. Ir apskatīti programmatūras testēšanas vides izveides, testa būvējumu uzstādīšanas, testa vides atjaunošanas procesi, kā arī veikta šo procesu automatizācija. Ir aprakstīti izstrādātā prototipa ieguvumi, rezultāti un tālākie attīstības virzieni. Darba rezultātā ir sasniegti visi izvirzītie mērķi un dots reāls risinājuma piemērs programmatūras ražošanas procesa izpildes ātrumu uzlabošanai. Bakalaura darbā ir 51 lappuse, 14 attēli, 7 tabulas, 60 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords docker, konteineri, virtualizācija, automatizācija, devops
Keywords in English docker, containers, virtualization, automation, devops
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.06.2017 14:43:50