Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Dažādu kategoriju iekštelpu kabeļu parametru mērījumu precizitātes novērtējums
Title in English Measurement Precision Assessment of Different Indoor Cables Parameters
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor A.Supe
Reviewer J.Poriņš
Abstract Darba nosaukums: „Dažādu kategoriju iekštelpu kabeļu parametru mērījumu precizitātes novērtējums”; Darba autors: Paula Dūmiņa; Darba saturs: Bakalaura darbā ir apkopots 5e., 6. un 7. kategorijas iekštelpu datu pārraides kabeļu parametru salīdzinājums. Darba teorētiskajā daļā tika veikts vispārīgs simetriskā kabeļa raksturojums, apskatot tā konstrukciju, elektriskos parametrus un iedalījumu pēc kategorijām, kā arī salīdzināti starptautisko un ASV organizāciju noteiktie standarti ISO/IEC 11801 un ANSI/TIA-568-C.2. Tāpat darbā ir definētas raksturīgākās simetriskā kabeļa uzstādīšanas un ekspluatācijas problēmas un minētas testēšanas ierīces, kuras izmanto, lai identificētu un novērstu tās. Eksperimentālajā daļā ar kabeļu analizatoru Fluke Networks DSX-5000 tika iegūtas 5e., 6. un 7. kategorijas kabeļu parametru raksturlīknes, pēc kurām tika noteikta minēto kabeļu atbilstība standartiem un kabeļu ražotāja specifikācijām. Izmantojot eksperimentā iegūtos rezultātus un kabeļu analizatora ražotāja uzdotās mērījumu kļūdas, tika veikts mērījumu precizitātes novērtējums. Darba apjoms: 64 lpp., darbā ir 17 tabulas, 40 attēli, 16 formulas, 33 literatūras avoti un 10 pielikumi.
Keywords simetriskais kabelis, elektriskie parametri, kabeļu kategorijas, datu pārraides kabeļu testēšana
Keywords in English twisted pair, electrical parameters, cable categories, data transmission cables' tests
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.06.2017 12:33:19