Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Starptautisko piegāžu ķēžu drošības risinājumu pilnveidošana”
Title in English “Improving the Security Solutions of International Supply Chains”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir starptautisko piegāžu ķēžu drošības risinājumu pilnveidošana. Tēmas aktualitāte pamatota ar to, ka šobrīd starptautiskajā piegāžu ķēdē pastāv vairākas drošības standartu programmas, t.i. TAPA, AEO, kas var apliecināt piegāžu ķēdē iesaistīto pušu drošumu. Tā kā standartu prasības ir līdzīgas, tās varētu apvienot vienā drošības standartā. Tas ir iemesls, lai izpētītu starptautisko piegādes ķēžu drošības standartus un pilnveidotu tos. Darbs sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā raksturota starptautiskā piegādes ķēde un tās riski, pētīti piegāžu ķēdes drošības standarti. Otrajā nodaļā veikti piegāžu ķēdes drošības standartu salīdzinājums un sniegts novērtējums. Trešajā nodaļā izstrādāts viens kopējs piegāžu ķēdes drošības standarts. Maģistra darba mērķis ir izpētīt starptautiskās piegāžu ķēdes drošības standartus, to izvirzītās prasības, lai iegūtu sertifikātu vai atļauju, un novērtēt, izstrādājot priekšlikumu vienotam standarta modelim. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: - iepazīties ar starptautiskās piegāžu ķēdes jēdzienu, piegāžu ķēdes drošības standartu veidiem; - izskatīt un izanalizēt piegāžu ķēdes drošības standartu prasības; - veikt drošības standartu salīdzināšanu; - izveidot vienu kopēju drošības un drošuma standartu; - izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Maģistra darba objekts ir starptautiskās piegāžu ķēdes drošības nodrošināšana ar atzītiem drošības un drošuma standartiem. Priekšmets ir starptautisko piegāžu ķēdes drošības standartu nodrošināšana notiek ar vairākiem drošības un drošuma standartiem, kuru prasības ir savā starpā līdzīgas. Darba praktiskā nozīme ir starptautisko piegāžu ķēdes drošības standartu kopīgo pazīmju konstatēšana un viena drošības standarta izstrāde. Darba izvirzītā hipotēze – Ja starptautiskajā piegādes ķēdē drošības un drošuma standartu prasības ir līdzīgas, tad būtu nepieciešams izstrādāt vienu drošības standartu, jo tas samazinātu administratīvās darbības muitai un komersantiem, radītu vienotu izpratni par drošības prasībām, komersanti būtu līdzvērtīgi. Darba apjoms ir 84 lpp., 4 (četras) tabulas un 13 (trīspadsmit) attēli. Darbā izmantoto literatūras avotu skaits ir 41 vienības.
Keywords AEO; TAPA; piegādes ķēde
Keywords in English AEO; TAPA; supply chain
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 23:04:29