Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Production Engineering
Title in original language 3D drukātu polimēru materiālu mehānisko īpašību salīdzinājums
Title in English Comparison of mechanical properties of 3D printed polymers
Department
Scientific advisor J.Rudzītis
Reviewer A.Vēvers
Abstract ANOTĀCIJA 3D DRUKĀŠANA, KOMPOZĪTMATERIĀLU DRUKĀŠANA, VIRSMAS RAUPJUMS, BERZES KOEFICIENTS Darba ietvaros aplūkota 3 dažādu kompozītmateriālu mehānisko īpašību salīdzināšana, izmantojot 3D drukāšanas paveidu - kausējuma nogulsnēšanas modelēšanu. Salīdzinājums veikts stikla un oglekļa šķiedru saturošiem polimēriem. Ievaddaļā sniegts neliels apraksts par 3D drukāšanas metodēm un drukāšanai izmantojamajiem materiāliem. Otrajā nodaļā aprakstīta aplūkoto materiālu drukāšanas specifika, to drukāšanai nepieciešamo iestatījumu un nosacījumu kopums. Aplūkota arī iekārta, kas izmantota drukāšanai, kā arī metodika, kas izmantota paraugu pēcapstrādei. Trešajā nodaļā aprakstīta berzes koeficienta mērīšanas metodika, izmantotā iekārta, kā arī grafiski atspoguļoti veikto mērījumu rezultāti. Ievietoti virsmu attēli no mikroskopa uzņēmumiem pēc berzes testa veikšanas. Ceturtajā nodaļā aprakstīta materiālu paraugu virsmas raupjuma mērīšanas procedūra, mērījumu rezultātā iegūtie parametri. Sniegts izmantotās iekārtas apraksts. Piektajā nodaļā apkopoti pētījuma rezultāti, sistemātiski aplūkotas atsevišķas pētījuma daļas – drukāšana, berzes koeficienta mērīšana, virsmas raupjuma mērījumu rezultāti. Darbu var izmantot kā vadlīniju šo materiālu detaļu izgatavošanai, kā arī, balsoties uz pētījuma rezultātiem, veikt padziļinātu izpēti aplūkotajos jautājumos. Uz dotā pētījuma rezultātu bāzes ražotāji var piedāvāt plašāku materiāla aprakstu, kā arī izmantot apstrādāto informāciju par aplūkotajiem materiāliem iekšējām vajadzībām. Darbā: 58 lpp. teksts, 41 attēli, 7 tabulas, 4 pielikumi un 14 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords 3D DRUKĀŠANA, KOMPOZĪTMATERIĀLU DRUKĀŠANA, VIRSMAS RAUPJUMS, BERZES KOEFICIENTS
Keywords in English 3D PRINTING, COMPOSITES 3D PRINTING, SURFACE ROUGHNESS, FRICTION COEFFICIENT
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 18:34:53