Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības izvērtējums dzīvojamo ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā
Title in English Evaluation of corporate social responsibility on residential building management and maintanance process
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Valērijs Komisarovs
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Korporatīvās sociālās atbildības izvērtējums dzīvojamo ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā”. Izstrādājot bakalaura darbu, tiek nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un prak¬tiskās zināšanas un izanalizētas aktuālākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas, kas skar nekustamā īpašuma jomu. Tā kā Korporatīvā Sociālā Atbildība vienmēr ir plānota un mērķtiecīgi virzīta darbību kopa, lai sniegtu lielāku labumu uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā, tad Korporatīvā Sociālā Atbildība tādā uzņēmējdarbības jomā, kā nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana ir svarīga. Darbā tika salīdzināti dažādi starptautisko ekspertu viedokļi par Korporatīvo Sociālo Atbildību un pētīta pašreizējā tās esamība un loma nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, lai saprastu cik pozitīvi KSA var ietekmēt minēto nozari. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām: Analītiskajā daļā tiek aprakstīta Korporatīvās Sociālās Atbildības būtība, tās standarti un problemātiskie jautājumi; Projekta aprēķinu daļa sniedz informāciju par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jēdzienu kopumā un par Rīgas lielāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu, tā darbību, struktūru, uzņēmuma korporatīvo sociālo atbildību, uzņēmuma problēmām un to risinājumiem; Tehnoloģiskā daļa ietver apskatu par diviem dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modeļiem, to atšķirībām, priekšrocībām vai trūkumiem; Darba un dabas aizsardzības daļa – tiek veikts darba vides risku izvērtējums veicot ēku renovācijas darbus, kā arī tiek apskatīti dabas aizsardzības pasākumi Rīgā, kas attiecas uz gaisa kvalitāti. Darba ierobežojums ir uzņēmuma SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” korporatīvās sociālās atbildības izvērtējums. Izstrādājot darbu tika izmantota zinātniskā literatūra, Latvijas Republikā spēkā esošie likumdošanas akti, kā arī materiāli no interneta un mācību un ekonomiskā literatūra. Darba rezultātā tika secināts, ka arī daļa Latvijas uzņēmumu savā darbībā ir ieviesuši Korporatīvās Sociālās Atbildības pamatprincipus un šīs aktivitātes sniedz ieguldījumu gan sociālajā, gan apkārtējās vides jomā. Bakalaura darba apjoms ir 73 lpp. Darbu papildina 13 attēli un12 tabulas Darbā izmantoti 53 Literatūras avoti.
Keywords Korporatīvās sociālās atbildības izvērtējums dzīvojamo ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā
Keywords in English Evaluation of corporate social responsibility on residential building management and maintanance process
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 13:27:22