Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Staff Management at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Langenfelde Laura, Mg.oec., SIA "Later Ltd Pica Lulu" picēriju tīkls, personāla daļas vadītāja
Abstract Anotācija Lēnerte M.: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ M. Lēnerte - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2017. – 70 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 1 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Diplomprojekta mērķis ir veikt personāla vadības sistēmas AS “Rīgas Taksometru parks” analīzi un izstrādāt tās pilnveidošanas projektu. Analītiskajā daļā ir veikts uzņēmuma AS “Rīgas Taksometru parks” raksturojums, personāla kustība, piesaiste un atlase. Teorētiskajā daļā ir izpētīti un aprakstīti personāla vadības teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā autors izstrādā priekšlikumus, personāla vadības procesu pilnveidošanai uzņēmumā AS “Rīgas Taksometru parks”. Uzņēmumā trūkst iekšējās organizācijas personāla vadībā. Organizācijā nepieciešams pilnveidot sistēmu, lai personāldaļa strādātu produktīvāk, lai rūpētos par vidi uzņēmumā, lai darbinieki būtu informēti un justos novērtēti, līdz ar to uzrādītu pozitīvus darba rezultātus. Nepieciešams arī uzlabot personāla meklēšanas un atlases procesus kvalificētu darbinieku piesaistīšanai.
Keywords Diplomprojekta mērķis ir veikt personāla vadības sistēmas AS “Rīgas Taksometru parks” analīzi un izstrādāt tās pilnveidošanas projektu.
Keywords in English Analytical part has been dedicated to description of “Rīgas Taksometru Parks“ characteristics, existing employees and future employee attraction and selection.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 01.06.2017 08:44:16