Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Mašīnmācīšanās klasifikācijas izmantošana aplikāciju auditācijas pierakstu analīzei, ar mērķi atkārtot interneta aplikāciju kļūdu scenārijus
Title in English Machine Learning Classification for Application Log Files Analysis to Reproduce Erroneous Web Application Scenarios
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor P.Rudzājs
Reviewer I.Birzniece, RTU studiju daļas direktore
Abstract Maģistra darbā tiek vērtēts, vai ir iespējams izmantot mašīnmācīšanās klasifikāciju, lai, analizējot lietojumprogrammu auditācijas pierakstus, veidotu interneta aplikāciju lietojamības scenārijus, kas noved pie lietojumprogrammas kļūdas. Maģistra darbā ir aplūkoti līdzīgi pētījumi, kā arī sniegts ieskats vairākās mašīnmācīšanās tehnikās, kas izmantotas šajā darbā. Darba praktiskā daļa tika veikta 3 soļos. Pirmajā solī, lai iegūtu tālākajam darbam nepieciešamos datus, autors izveidoja vidi, kurā ir uzstādītas vairākas interneta lietojumprogrammas, kuru lietošanu simulē vairāki šim mērķim speciāli izveidoti programmatūras aģenti. Otrajā solī tiek analizēti iegūtie auditācijas pierakstu atribūti un, atlasot vērtīgākos, tiek izvēlēti atribūti tālākajam darbam. Trešajā solī, lai novērtētu dažādu mašīnmācīšanās algoritmu un metožu sniegumu, autors veic vairākus eksperimentus, lai novērtētu algoritmu veiktspēju un iespējas to pielietojamam kļūdaino scenāriju prognozēšanā. Darba nobeigumā, ņemot vērā iegūtos rezultātus, autors veic eksperimentu, kura rezultātā tiek iegūts saraksts ar priekšnoteikumiem, kuru atkārtošana ļauj izraisīt lietojumprogrammas kļūdu. Ņemot vērā iegūtos eksperimentu rezultātus, autors secina, ka mašīnmācīšanās var tikt izmantota kļūdu scenāriju atkārtošanā. Maģistra darbs sastāv no 90 lapām, 4 attēliem, 16 tabulām, 43 izmantoto avotu atsaucēm un 6 pielikumiem.
Keywords Mašīnmācīšanās klasifikācija, interneta lietojumprogrammu auditācijas pierakstu analīze, interneta lietojumprogrammu kļūdaino scenāriju atkārtošana
Keywords in English Machine learning classification, web application log file analysis, reproduction of web application erroneous scenarios
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 22:18:58