Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Nekustamo īpašumu uzņēmuma attīstības projekts
Title in English Real Estate Enterprise Development Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Jevgenijs Locovs
Abstract Klucis M. Nekustamo īpašumu uzņēmuma attīstības projekts: Bakalaura darbs/ M.Klucis, K.Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 32 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu valodā un 5 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir veikt pētījumu un aprēķinus par Tribus Realty attīstības iespējām. 1. daļā darba autors raksturo uzņēmumu kopumā, analizē tā darbību, apkopo informāciju par iesaistītajām pusēm darījumu veikšanā ar nekustamo īpašumu un veic uzņēmuma iekšējās un ārējas vides analīzi. 2. daļā darba autors veic pētījumu par konkurentu piedāvātajiem pakalpojumiem un pēta uzņēmuma attīstības iespējas. 3. daļā darba autors analizē finanšu rādītājus, aprēķina uzņēmuma peļņu, ja tiek ieviesti papildus pakalpojumi un paplašināta uzņēmuma darbība reģionos. Nekustamo īpašumu uzņēmumam ir jābūt dinamiskam un jāprot pielāgoties tirgum. Pētāmais uzņēmums ir attīstības sākuma stadijā.
Keywords Nekustamais īpašums, pārdošana, īre, noma, attīstība
Keywords in English Real estate, selling, rent, development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 16:17:16