Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Biogāzes ievadīšanas iespēja Latvijas dabasgāzes vadu sistēmā"
Title in English "Opportunity of injection of biomethane into Latvian natural gas system"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor I.Bode
Reviewer A.Ikaunieks
Abstract Andreja Kurjanoviča maģistra darba tēma „Biogāzes ievadīšanas iespēja Latvijas dabasgāzes sistēmā”. Izvirzīto tēmu aktualitāti nosaka 2009.g. Eiropas Atjaunojamo energoresursu direktīvas pieņemšana (2009/28/EC), kurā ir paredzēts, ka līdz 2020. gadam 40% no gala enerģijas patēriņa ir jānosedz ar atjaunojamiem energoresursiem. Tā mērķa sasniegšanai, biogāzei ir svarīga loma. Darbā analizēti biogāzes ražošanas iespējas Latvijā, veikta biogāzes attīrīšanas un uzlabošanas metožu analīze. Tika analizēta citu Eiropas valstu pieredze biogāzes attīrīšanā un ievadīšanā dabasgāzes tīklā. Praktiskajā daļā tika veikts reāla, eksistējoša objekta pievienošanas iespēju un izmaksu izvērtējums. Tostarp analizēts objekta izvietojums, biogāzes ražošanas apjoms, kā arī gāzesvada un attīrīšanas staciju uzbūves, pieslēguma izmaksas. Veicot iegūto rezultātu analīzi, var secināt, ka pamata problēma, kas apgrūtina biogāzes ievadīšanu dabasgāzes tīklā, ir biogāzes attīrīšanas iekārtu izbūves un apkalpošanas, kā arī attīrīšanas procesa veikšanu izmaksas. Bez papildus investīcijām un finansiālā atbalsta no valsts puses ekonomiski nav izdevīgi veikt biogāzes kvalitātes uzlabošanu, un ievadīt to dabasgāzes tīklā. Pētījuma rezultātu var pielietot lauksaimniecības sfērā, kā arī biogāzes ražošanas sektorā.
Keywords anaeroba fermentācija, biogāzes attīrīšana, biogāzes ražošana, ievadīšana dabasgāzes tīklā, odorizācija
Keywords in English anaerobic fermentation, biogas purification, biogas production
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 31.05.2017 09:42:26