Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu optisko sakaru sistēmu izpēte un novērtējums
Title in English Evaluation and Investigation of Next-generation Spectrally Efficient Optical Communication Systems
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor S.Spolītis
Reviewer A.Supe
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu optisko sakaru sistēmu izpēte un novērtējums.” Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas dažāda veida optiskās šķiedras, t.sk. arī jaunās paaudzes daudzkodolu optisko šķiedru uzbūve, raksturlielumi un to tipi. Otrajā nodaļā ir apkopota svarīgākā informācija par eksperimenta rezultātā iegūto signālu kvalitātes novērtēšanas kritērijiem un signāla kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Trešajā nodāļā ir apkopota informācija par plaši pielietotiem RZ-OOK un NRZ-OOK modulācijas formātiem un spektrāli efektīvu 4 PAM impulsa amplitūdas modulācijas formātu. Ceturtajā nodaļā ir veikti eksperimentāli un simulatīvi eksperimenti minimālā starpkanālu intervāla noteikšanai optiskajai pārraides līnijai ar NRZ OOK kodēšanas formātu, ar un bez hromatiskās dispersijas kompensācijas. Darba piektajā nodaļā tika novērtēta NRZ-OOK un RZ-OOK modulācijas formātu veiktspēja reālai pārraides sistēmai. Sestajā nodaļā tika novērtēts maksimāli nodrošināmais pārraides attālums WDM četru kanālu sistēmām pie dažādu modulācijas formātu pielietošanas – RZ-OOK, NRZ-OOK un 4 PAM. Darba septītajā nodaļā novērtētas daudzkodolu optiskās šķiedras priekšrocības un trūkumi, signāla pārraides kvalitāte 2 km garā šādas optiskās šķiedras posmā. Secinājumu daļā ir veikts eksperimentālo un simulatīvo rezultātu salīdzinājums un novērtējums. Darba rezultāti ir prezentēti sekojošās zinātniskās konferencēs: 1.58. RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, prezentējot darbu par tēmu „Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu optisko sakaru sistēmu izpēte un novērtējums”; 2.57. RTU Starptautiskajā zinātniskajā un tehniskajā konferencē, prezentējot darbu par tēmu „Dispersijas un nelineāro efektu novērtējums 10 Gbit/s WDM pārraides sistēmā”. Darba autors ir sekojošu starptautisko zinātnisko publikāciju līdzautors: 1.T. Salgals, S. Spolitis, S. Olonkins, V. Bobrovs „Investigation of 4-PAM Modulation Format for Use in WDM-PON Optical Access Systems”. No: 2017 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2017): Krievija, Saint Petersburg, 22.-25. maij, 2017. Saint Petersburg: IEEE, 2017, 1.-6.pp. (apstiprināts); 2.G.K.M. Hasanuzzaman, S. Spolitis, T. Salgals, J. Braunfelds, A. Morales, L. E. Gonzalez, S. Rommel, R. Puerta, P. Asensio, V. Bobrovs, S. Iezekiel, I. Tafur. Monroy „Performance Enhancement of Multi-Core Fiber Transmission Using Real-Time FPGA Based Pre-Emphasis”, ECOC 2017 Conference, Gothenburg, Sweden, September 5, 2017 (iesniegts); 3.Olonkins, S., Bičkovs, V., Salgals, T., Bobrovs, V., Ivanovs, Ģ. „Investigation of Dual-Pump FOPA Performance in a 4-Channel 40 Gbps WDM Transmission System”. Electronics and Electrical Engineering, 2017, Vol.1, No.1, 1.-4.pp. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731 (publicēts SCOPUS datubāzē). Darbs satur 83 lapaspuses, 50 attēlus, 14 tabulas, 9 shēmas, 3 fotoilustrācijas, 44 izmantotos literatūras avotus.
Keywords Nākamās paaudzes spektrāli efektīvu optisko sakaru sistēmu izpēte un novērtējums
Keywords in English Evaluation and Investigation of Next-generation Spectrally Efficient Optical Communication Systems
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 21:22:18