Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ražošanas drošības pasākumu ieviešana paaugstinātas bīstamības objektos
Title in English Production Security Precaution Procedure Adjusment in Increased Danger Objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer Mg.iur. J.Ļabis
Abstract Maģistra darba tēma „Ražošanas drošības pasākumu ievešana paaugstinātas bīstamības objektos”. Darba mērķis ir novērtēt, izpētīt un saprast, kā darbojas paaugstinātas bīstamības objekti, kā nodrošina iekšējo aizsardzību no kaitīgiem faktoriem ikdienā un apdraudējuma gadījumos, kādi apdraudējumi pastāv un ar kādiem riskiem saskārās darbinieki un blakus dzīvojošie iedzīvotāji iestājoties avārijai, negadījumam, incidentam. Novērtēt paaugstinātās bīstamības objektu lomu un rīcību ārkārtas situācijas gadījumā, izstrādāt dokumentu pilnveidošanas priekšlikumus. Sakarā ar to, ka ražošanas objektu sarakstā ietilpst arī paaugstinātās bīstamības objekti, kuriem ir ļoti daudz funkciju un uzdevumu, ka nodrošināt bezavārijas darba procesu, radās jautājums cik efektīvi ir drošības pasākumi paaugstinātās bīstamības objektos apdraudējuma gadījumā, kādā veidā darbs notiek pašreiz un vai nepieciešams darba organizāciju mainīt un attīstīt. Maģistra darba pētījuma objekts paaugstinātas bīstamības objektu strādajošo darbinieku aizsardzība no kaitīgiem ārkārtas situāciju riska faktoriem, kā arī bīstamo situāciju preventīvie pasākumi paaugstinātas bīstamības objektos, kādi normatīvie akti regulē bīstamo situāciju pārvaldīšanu Latvijā Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizpilda sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt ārkārtas situāciju veidus un sniegt iespējamo apdraudējumu faktoru raksturojumu 2) noteikt svarīgākās īpatnības ražošanas objektu drošības pārvaldībā; 3) izpētīt pastāvošu likumdošanu, kas paredz paaugstinātas bīstamības objektu drošības pasākumu pārvaldīšanu Latvijā; 4) izprast, kas ir paaugstinātās bīstamības objekts; 5) izprast, kas ir ražošanas drošība, kādas ir darba devēja un darbinieku funkcijas un galvenie uzdevumi; 6) izpētīt iespējamo apdraudējumu riska faktorus objektu darbam; 7) novērtēt vai paaugstinātās bīstmības objekts ir spējīgs attiecīgi rīkoties iestājoties ārkārtas situācijai; 8) izstrādāt argumentētus priekšlikumus par ražošana drošības pasākumu pilnveidošanu, kas saistīti ar paaugstinātās bīstamības objekta drošību. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām 125 lpp., kopumā darbā ir 9 attēli, 4 tabulas, 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības, secinājumi un priekšlikumi
Keywords ražošanas drošība, paaugstinātas bīstamības objekti
Keywords in English danger objects work in emergency situations,
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 16:11:04