Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „ Satiksmes mierināšanas pasākumu efektivitātes analīze Kuldīgā” („Dārzniecības un Meistaru ielas pārbūve Kuldīgā”)
Title in English „Effectiveness Analysis of Traffic Calming Measures in Kuldiga” („Reconstruction of Darzniecibas Street and Meistaru Street in Kuldiga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer prof. A.Zariņš
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „SATIKSMES MIERINĀŠANAS PASĀKUMU EFEKTIVITĀTES ANALĪZE KULDĪGĀ (DĀRZNIECĪBAS UN MEISTARU IELAS PĀRBŪVE KULDĪGĀ)”. Ingus Leja. Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. Juris Smirnovs, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns. Hipotēze: satiksmes mierināšanas pasākuma ieviešana uzlabo satiksmes drošību un ir izdevīgs līdzekļu ieguldījums. Darba mērķis: izanalizēt satiksmes mierināšanas veidus, pielietojuma ierobežojumus, izmantošanas pieredzi un piedāvāt realizēt satiksmes mierināšanas pasākumu Kuldīgā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru un informācijas avotus par satiksmes mierināšanas pasākumu veidiem; 2. Noskaidrot katra satiksmes mierināšanas pasākuma efektivitāti un pielietošanas iespējas, kā arī konstruktīvos ierobežojumus; 3. Atrast potenciālo vietu Kuldīgā satiksmes mierināšanas pasākuma ieviešanai; 4. Veikt satiksmes mierināšanas pasākuma būvdarbu izmaksu aprēķinu; 5. Apkopot iegūtus rezultātus un sniegt secinājumus, vai satiksmes mierināšanas pasākuma ieviešana atmaksāsies un, ja atmaksāsies, tad cik ilgā laika periodā. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt Dārzniecības un Meistaru ielu pārbūves variantu Kuldīgā; 2. Veikt ielu projektēšanu atbilstoši LVS 190 grupas standartiem. Uzprojektēt ielas atbilstoši mūsdienu ceļu nozares regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pētījumā secināts, ka satiksmes mierināšanas pasākumi bieži vien iet pilnīgi pretrunā ar pierastiem satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem. Galvenais satiksmes mierināšanas darbības princips ir paaugstināt transportlīdzekļa autovadītāja uztraukuma līmeni, lai sasniegtu paaugstinātu vadītāja stresa līmeni, kas savukārt uzlabo transportlīdzekļa vadīšanas veiktspēju. Par iespējamo satiksmes mierināšanas pasākuma ieviešanas vietu tika pieņemta Kuldīgas pilsēta laukuma iebrauktuve no Liepājas ielas puses. Ar 97,6% varbūtību tika aprēķināta satiksmes mierināšanas pasākumu būvdarbu izmaksas, un tika secināts, ka tās atmaksāsies vidēji pēc 15 gadiem. Atslēgvārdi: auto, ātrumvalnis, CSNg, drošība, efektivitāte, iela, negadījums, pilsēta, satiksme, satiksmes mierināšana. Darba struktūra: darbs sastāv no 55 lapām, 8 tabulām, 26 attēliem, 4 formulām un 23 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 123 lapas.
Keywords auto, ātrumvalnis, CSNg, drošība, efektivitāte, iela, negadījums, pilsēta, satiksme, satiksmes mierināšana.
Keywords in English accident, calming, car, efficiency, safety, speed hump, street, traffic
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 15:35:14