Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Stabilizētas un nestabilizētas grunts kūkumošanas izpēte''; inženierprojekts ''Satiksmes ielas pārbūve Jelgavā''
Title in English ''Investigation of Stabilized and Unstabilized Soil Frost Heaving''; Engineering Design Project ''Satiksmes Street Reconstruction in Jelgava''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Stabilizētas un nestabilizētas grunts kūkumošanas izpēte”. Šī darba mērķis ir iepazīties ar grunts kūkumošanas noteikšanas iespējām un noskaidrot efektu no hidrauliskās grunšu uzlabošanas, lai samazinātu sala ietekmi ceļa segas klātnē. Teorētiskajā daļā ir aprakstīts grunts kūkumošanas (sala pacēluma) princips un to ietekmējošo faktoru apskats. Šajā darbā veikts īss ieskats grunts kūkumošanas un to pakāpes noteikšanas iespējamajās metodēs. Eksperimentālajā daļā veikta divu dažādu grunšu klases testēšana. Testēšanai izvēlēta viena putekļaina grunts, kura stabilizēta ar cementu un otra mālaina grunts, kura stabilizēta ar kaļķi. Veikts testēšanas metožu īss apraksts. Veicot grunts stabilizēšanu veikta arī sasaldēšanas-atkausēšanas ietekmes novērtēšana pakļaujot paraugu vairākkārtējai sasaldēšanai-atkausēšanai pret paraugiem bez pakļaušanas sasaldēšanai-atkausēšanai. Praktiskajā daļā veikta nestabilizēto un stabilizēto grunšu paraugu testēšana uz sala pacēlumu pie dažādiem mitruma apstākļiem. Iegūtie rezultāti salīdzināti un veikta iegūto rezultātu analīze. Kā inženierprojekts ir izstrādāts tehniskais projekts „Satiksmes ielas pārbūve posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai, Jelgavā”. Autoceļa posma tehniskais projekts izstrādāts ņemot vērā infrastruktūras vajadzības un prasības, vieglo, smago, sabiedrisko transportlīdzekļu satiksmi. Autoceļa tehniskie rādītāji, ceļa elementu konstrukcijas izvēlētas un aprēķinātas, lai garantētu drošu transportlīdzekļu un gājēju satiksmi, pēc iespējas samazinātu autoceļa ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus, ievērtējot transporta kustības intensitātes prognozi turpmākajiem 20 gadiem. Pilsētas iela aprīkota ar nepieciešamajām nobrauktuvēm, apgaismojumu, autostāvvietām, gājēju-veloceliņu iedzīvotāju vajadzībām, ērtībām, krustojumi aprīkoti ar luksoforiem, autobusu pieturas izveidotas ar paplašinājumu un aprīkotas ar nojumi, soliņu un atkritumu urnu, ceļu zīmēm un horizontālo apzīmējumu. Autoceļš izstrādāts atbilstoši mūsdienu vajadzībām, ievērojot Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasības. Bakalaura darbs ar inženierprojektu rakstīts latviešu valodā, tas satur 147 lapu, no kurām 31 lapas ir teorētiskā daļa un 46 lapas eksperimentālā daļa, un 70 lapas ir iženierprojekts. Darbā iekļautas 43 tabulas un 56 attēli. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Keywords ''Stabilizētas un nestabilizētas grunts kūkumošanas izpēte''; inženierprojekts ''Satiksmes ielas pārbūve Jelgavā''
Keywords in English ''Investigation of Stabilized and Unstabilized Soil Frost Heaving''; Engineering Design Project ''Satiksmes Street Reconstruction in Jelgava''
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 15:04:32