Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language E-vides risinājumu ieviešanas projekts uzņēmumā
Title in English E-vides risinājumu ieviešanas projekts uzņēmumā
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Reviewer RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta pētnieks, Mg.oec. Mikus Dubickis
Abstract Anotācija Miķelsone A. E-vides risinājumu ieviešanas projekts uzņēmumā: Bakalaura darbs/ A.Miķelsone., D.Ščeulovs.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 73 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā dala, pētījumu daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 25 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 21 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma e-vides rīku izmantošanas stratēģiju, ievērojot datu drošības principus. Analītiskajā daļā tiek analizēta būvniecības nozare kopumā un tās apakšklase “Specializētie būvdarbi”, raksturota konkurences vide un pētāmais objekts, tā aktivitātes. Pētījumu daļā tiek pētīts, kāda ir e-vides rīku ietekme uz uzņēmuma darbības efektivitātes paausgtināšanu, kādi datu drošības riski pastāv un kā pasargāt savu uzņēmumu no kiberrisku iestāšanās. Aprēķinu daļā tiek aprakstīts logo izveides process, mājaslapas izstrādes process, Facebook lapas izveides process, Google konts un e-apmācību ieviešanas process, kā arī aprēķinu veidā tiek novērtēts ieguvums no ieviestajiem risinājumiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: • Būvniecības nozarē ir augsta konkurence, tāpēc uzņēmumam ir jāmeklē visas iespējas, kā nodrošināt sev konkurējošo priekšrocību; • E-vidē pieejamie risinājumi mārketingam, biznesam var palīdzēt uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai par minimāliem finanšu ieguldījumiem; • Lai gan e-vide var palīdzēt uņēmumam, tajā pastāv daudz datu drošības risku, tāpēc uzņēmumam ir jābūt zinošam kiberdrošības jautājumos, lai sevi nepakļautu riskiem. • Apdomīgi ieviest e-rīkus uzņēmumā, apzinoties to nepieciešamību.
Keywords E-vide, e-mārketings, e-rīki, kiberdrošība
Keywords in English E-environment, e-marketing, e-tools, cybersecurity
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 09:04:22