Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem”
Title in English “Taxation of Small Business”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbs “Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem” veikts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, tā izpildītāja ir Zane Šteina. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiska saraksta. Maģistra darba pētījuma objekts ir nodokļu risinājumi mazajiem uzņēmējiem. Pētījuma priekšmets ir nodokļu režīmi Latvijas mazajiem uzņēmumiem. Darba mērķis ir noteikt piemērotāko nodokļu režīmu Latvijas mazajiem uzņēmumiem Maģistra darbā tiks attaisnota vai noraidīta sekojoša hipotēze: piemērotākais (izdevīgākais) nodokļu režīms Latvijā mazajiem uzņēmumiem ir atkarīgs no saimnieciskās darbības veida un apgrozījuma. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā risināmi sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt uzņēmējdarbības formas mazajiem uzņēmējiem Latvijā; 2) noskaidrot nodokļu maksāšanas režīmus mazajiem uzņēmējiem Latvijā; 3) izanalizēt izdevīgāko nodokļu režīmu Latvijā mazajiem uzņēmējiem; 4) apskatīt atvieglojumus un atbalsta noteikumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs; 5) izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus par Latvijas mazo uzņēmumu nodokļu režīmu uzlabošanu. Darba uzdevumu izpildīšanai tiek pielietotas sekojošas pētījumu metodes: 1) statistisko datu analīzes metode (veicot statistisko datu analīzi, darba autore varēs novērtēt mazo uzņēmumu nodokļu sistēmu Latvijā); 2) salīdzināšanas metode (salīdzināšana ļauj novērtēt ekonomiskos rādītājus dinamikā); 3) grafiskā metode (analīzes rezultātu grafiska attēlošana rādītājus padara uzskatāmus un viegli salīdzināmus). Lai atklātu darba mērķi un sasniegtu izvirzītos uzdevumus, maģistra darbs veikts balstoties uz tiesisko literatūru un normatīvajiem aktiem, kuros ir atspoguļoti mazo uzņēmumu nodokļu režīmi, kā arī balstoties uz Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmuma dienesta datiem, un pētījumiem, un Internetā pieejamo informāciju. Maģistra darbs sastāv no 77 lapām. Darbā ir iekļauti 10 attēli, 9 tabulas un 2 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 38 informācijas avoti.
Keywords Nodokļi, MUN
Keywords in English Tax, tax mode for small entrepreneurs
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 02:06:00