Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vadības ietekme uz organizācijas attīstību
Title in English The leadership impact on organizational development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Deniss Ščeulovs
Abstract ANOTĀCIJA Šis darbs ir par pētījumu, kādā veidā vadības stils ietekmē organizācijas attīstību. Darbam ir trīs daļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā. Analītiskā daļa sastāv no kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodēm, izpētes projektēšanas un datu vākšanas, tās pareizības un ticamības pārbaudes, iepazīstināšanas ar uzņēmumu darbības veiktajiem analīzes gadījumiem, veikto interviju un aptauju analīzes. Teorētiskajā daļa sastāv no vairākām sadaļām tādām, kā ievads, teorētiskās izpētes metodēm, izmantotās literatūras saraksta, vadības stila pamatmetodēm, vadības stila analīzes no psiholoģiskā viedokļa, vadības stila analīzes no vadības pārvaldības un tipoloģijas skatupunkta. Vadība ir tā, kas atbalsta procesu labāku pārvaldību organizācijā. Tādēļ tā tiešā veidā ietekmē organizācijas attīstību. Praktiskā daļā sastāv no veiktā pētījuma par sabiedrībā zināmu uzņēmumu, kura veiksmīgās darbības viens no galvenais rādītājiem ir vadības stila izvēle un attīstība. Par pētījuma objektu tika izvēlēts uzņēmums “NRG Limited CO”. Turklāt tika veikts pārbaudījums teorijai ar testa anketu palīdzību, kur tika vērtēta sejas mīmika veicot izmēģinājuma testēšanu. Praktiskajā daļā iezīmējas šādas sadaļas, kā piemēram, ievākto datu apkopošana, galveno pētījuma temata sastāvdaļu analīzi, testa hipotēzes pārbaudi un SVID analīzi. Praktiskajā daļā atrodami arī skaidrojums par dažādo testu veidu sniegtajiem rezultātiem. Darba gaitā ir veikta arī detalizēta analīze par to, kā tika dati apkopoti un atlasīti, pirms tiek analizēti, kā arī ir redzams galveno sastāvdaļu analīzes process un skaidrojums, kas attiecas uz hipotēžu pārbaudi. Noslēguma daļa sastāv no secinājumu un ieteikumu sadaļas, kas satur arī ieteikumus turpmākai pētniecībai nākotnē. Secinājumos, tiek atspoguļots kopskats par visu darbu un kādā veidā būtu jārīkojas ar iegūtajiem pētījuma rezultātiem. Tie skaidri atspoguļo veiktā pētījuma rezultātus. Secinājumu un rekomendāciju sadaļa ir ļoti svarīgs posms, izstrādājot šāda veida darbu, jo tieši secinājumi sniedz patiesās atbildes uz jautājumiem par pētāmo tematu. Secinājumu sadaļa var tikt izmantota arī, kā rekomendācijas uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, vai arī turpmākai šīs temata pētniecībai nākotnē.
Keywords This paper is regards a study on the impact of leadership on organizational development. It has three sections that include the analytical part, theoretical part and practical part. The analytical part incorporates the quantitative and qualitative research methods, the research design and data collection, validity and reliability, introduction to the case study company, analysis of the interview and the analysis of the research questionnaire The theoretical part has various sections such as the
Keywords in English Thesis written in English, it contains 95 pages with 4 tables, 35 figures. Thesis consist of the Introduction Analytical part, Theoretical part, the Scientific and Practical Part, conclusion and Recommendation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 30.05.2017 00:22:54