Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Siltuma maksu sadalīšana daudzdzīvokļu mājās"
Title in English "Allocation of heat costs in apartment buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor U.Osis
Reviewer A.Greķis
Abstract Maģistra darba tēma ir „Siltuma maksu sadalīšana daudzdzīvokļu mājās” un maģistra darba autors ir Artūrs Mičulis. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz alokatoru rādījumiem, izveidot aprēķina modeli daudzdzīvokļu mājām, kas novērstu nepamatoti iegūta siltuma ietekmi uz siltuma maksu sadalījumu. Eiropas Savienības direktīvas par energoefektivitāti mērķis ir realizēt dažādu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu, veicinot racionālu resursu izmantošanu. Dzīvojamo māju sektors ir liels siltumenerģijas gala patērētājs, un pieredze rāda, ka ieviešot individuālu siltuma maksas sadalījumu dzīvokļos, ir iespējams ievērojami samazināt ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Lai to veiksmīgi realizētu, ir nepieciešams ieviest taisnīgu siltuma maksas sadalījuma aprēķinu, ievērojot dažādas metodes un korekcijas koeficientus. Tieši tāpēc maģistra darbs tiks veltīts aktuālo siltuma sadalījuma problēmu izpētei un taisnīgas siltuma maksas sadalījuma metodes izveidei. Maģistra darbā tiks pētīta dzīvojamā māja ar 168 dzīvokļiem, kurā ir realizēta siltuma maksas sadalītāju – alokatoru uzstādīšana. Darba ietvaros tiks analizēts ēkas ar alokatoriem siltumenerģijas patēriņa samazinājums, salīdzinot patēriņa rezultātus ar identisku ēku bez alokatoriem. Izmantojot energoaudita programmu praktiski tiks aprēķināti siltuma zudumi dzīvoklim, kurš atrodas ēkas stūrī un dzīvoklim ēkas vidus daļā, lai salīdzinātu nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu. Gala rezultātā, ievērojot katra dzīvokļa īpatnējos siltuma zudumus un izpētītās maksas sadalījuma problēmas un metodes, tiek izveidots siltuma maksas sadalījuma aprēķina modelis dzīvojamajai mājai, pievienots 2. pielikumā. Maģistra darbā apskatītās siltuma sadalījuma problēmas un izstrādātais maksas aprēķina modelis var būt noderīgs siltumapgādes uzņēmumam, ēkas apsaimniekotājam, kā arī dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, lai iepazītos ar apkures rēķinu veidojošajiem faktoriem. Izstrādātais siltuma maksas sadalījuma aprēķins var tikt ieviests, konkrētajai ēkai, lai optimizētu, aizstātu esošo maksas sadalījuma metodi. Maģistra darba apjoms ir 72 lappuses, izmantoti 27 literatūras avoti. Darbā ir ievietoti 24 attēli, 10 tabulas, 5 grafiki, 1 blokshēma un tajā ir 4 pielikumi.
Keywords Siltuma maksu sadalīšana, Alokatori, Siltuma maksu sadalītāji, Nepamatoti iegūts siltums
Keywords in English Allocation of heat costs, Allocators, Heat cost allocators, Stolen heat
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 19:43:23