Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Mikroaļģu izmantošana notekūdeņu attīrīšanai ziemeļu klimatā"
Title in English "Application of microalgae for wastewater treatment in Nordic climate"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor T.Juhna
Reviewer K.Gruškeviča
Abstract Kalačikovs N. Mikroaļģu izmantošana notekūdeņu attīrīšanai ziemeļu klimatā. Maģistra darbs. Rīga. Rīgas Tehniskā universitate, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2017. Maģistra darba ietvaros tika pētīta temperatūras ietekme uz mikroaļģu sugas Desmodesmus communnis biomasas pieauguma izmaiņām, kā barības pamatavotu tām izmantojot notekūdenī esošos fosfora savienojumus (PO4 = 20 mg/l). Veikts mikroaļģu kultūras biomasas pieauguma izvērtējums istabas temperatūras un dzesētā vidē, izmantojot sintētisko barotni un sadzīves notekūdeni. Kritiski analizēti citu zinātnisko publikāciju autoru apgalvojumi par mikroaļģu augšanu ierobežojošo faktoru svarīgumu, balstoties uz empīriskajiem mērījumiem. Fotobioreaktoram, kas izvietots siltumnīcā, veikta siltuma enerģijas bilances modelēšana 30 dienām, ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu platuma un garuma grādos, saules novietojumu un novērotos meteoroloģiskos datus. Doti ieteikumi enerģijas patēriņa samazināšanai iekārtas sildīšanai un dzesēšanai. Maģistra darba apjoms 56. lappuses, darbs satur 18. attēlus, 5. tabulas un izmantots 41 literatūras avots.
Keywords mikroaļģes; fotobioreaktors; reaktors; ziemeļu klimats
Keywords in English microalgae; photobioreactor; reactor; nordic climate
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 16:12:48