Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finanšu rādītāju izmaiņas kā muitas pārkāpuma riska indikators”
Title in English “Changes in the Financial Indicators of Companies as a Warning Sign of a Potential Violation of Customs Regulations”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Loskutovs
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Par maģistra darba aktualitāti ir izvēlēta finanšu analīzes risinājumu pielietošanas iespēja muitas noteikumu pārkāpumu identificēšanai. Šobrīd finanšu analīzes metodes pārsvarā tiek izmantotas uzņēmuma maksātspējas, bankrota draudu un likviditātes novērtēšanai investīciju plānošanas, kredītu izsniegšanas un saistību izpildes kontroles gadījumā. Mūsdienu globalizācijas laikmeta ekonomiskajos apstākļos, kad visas starptautiskās tirdzniecības organizācijas, tai skaitā, Pasaules Tirdzniecības organizācija, Eiropas Savienības Komisija, Pasaules Muitas organizācija un Latvijas Republikas darbību tieši regulējošā Eiropas Muitas Ūnija liek uzsvaru uz nepieciešamību nodrošināt tirdzniecības veicināšanas un kontroles funkciju bilanci, Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie uzņēmumi tiesību aktos noteiktajā kārtībā regulāri iesniedz finanšu atskaites par savas darbības rezultātiem taksācijas periodā Valstis ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, ir iespējams iesniegtās atskaites pētīt, veikt pārkāpumu izdarīšanas risku analīzi, novērtējumu un rezultātā pieņemt lēmumu par finanšu revīzijas izdarīšanas nepieciešamību. Šāds risinājums ļaus ietaupīt Valsts ieņēmumu dienesta cilvēku un finanšu resursus, samazinās korupcijas iespējas, atvieglos ierēdņu darbu un papildinās Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošu elektronisko nodokļu maksātāju risku novērtēšanas sistēmu izmantošanas iespējas. Darba saturā ir 3 nodaļas, 90 lappuses, 14 tabulas un 1 pielikums uz 14 lappusēm.
Keywords finanšu atskaite, darbības rezultāti, muitas noteikumu pārkāpums
Keywords in English financial report, company’s solvency, violation of customs regulations
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 14:00:24