Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un ārvalstīs”
Title in English “Applying the Real Estate Tax in Latvia and Abroad”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Nekustamā īpašuma nodokļa jautājums ir nozīmīgs gan nodokļa maksātājiem, gan pašvaldībām. Ar jauna gada sākumu un līdz ar to jaunu nodokļa maksāšanas periodu šis jautājums ir aktualizējies būtiski. Tēma šobrīd ir vairāk kā aktuāla, jo tā tiek plaši apspriesta gan no iedzīvotāju, gan mediju, gan politiķu puses, ka ir nepieciešamas kardinālas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtībā, jo šī nodokļa maksājamais apjoms šobrīd rada lielu slogu nodokļa maksātājiem, īpaši Rīgā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kur nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir augstāka, kā lauku rajona iedzīvotājiem. Ievērojot minēto, maģistra darba tēma, ko autore izvēlējusies pētīt ir “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un ārvalstīs”. Darba galvenais mērķis ir pētīt un analizēt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Latvijā, apskatos arī ārvalstu pieredzi un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pilnveidošanā. Autore izvirzījusi uzdevumus: apskatīt un izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa normatīvo aktu regulējumu valsts mērogā, pašvaldību mērogā kā arī skatīt ārvalstu pieredzi, aprakstīt nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts un pašvaldību budžetos, izstradāt priekšlikumus nodokļa piemērošanas pilnveidošanai un veikt šo priekšlikumu ietekmes uz budžetu aprēķinu. Darba pētījuma priekšmets – nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtības analīze, pētījuma objekts – nekustamā īpašuma nodoklis un tā normatīvo aktu bāze. Maģistra darba praktiskā vērtība – nodokļa dinamikas analīzes rezultātā un sniegto priekšlikumu rezultāts sniegtu risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā, lai samazinātu maksājamo nodokļu apmēru nodokļu maksātājiem, bet tai pat laikā neveidotu lielu pašvaldību budžetu samazinājumu. Sniegtie priekšlikumi dotu iespēju sabalansēt gan nodokļu maksātāju, gan pašvaldību vēlmes. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām un astoņām apakšnodaļām. Darba apjoms ir 77 lapaspuses, tajā ir iekļauti 18 attēli un 19 tabulas. Darba rakstīšanai ir izmantoti 49 literatūras avoti.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis, piemērošana
Keywords in English The real estate tax, application
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 12:28:27