Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Pilsētu elektrotīklu perspektīvo un darba projektu aplēses slodžu noteikšana"
Title in English "Determination of Perspective and Work Projects Estimated Loads in City Power Grid".
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Svetlana Guseva
Reviewer Tatjana Lomane
Abstract Darba mērķis ir analizēt pilsētu elektrotīklu elementu perspektīvo un darba projektu aplēses slodzes aprēķinu eksistējošās metodikas un pamatot pieejamību to lietot pilnībā vai daļēji Latvijas apstākļos. Mērķa sasniegšanai veikta iepazīšanās ar pilsētu tīklu struktūru, shēmām, patērētāju veidiem un slodzes raksturiem. Darbā aplūkotas izplatītākās perspektīvo un darba projektu aplēses slodžu aprēķinu noteikšanas metodes, dažādu koeficientu vērtības, tīklu elementu īpatnējo un summāro slodžu aprēķinu iespējas. Dots aprēķinu metožu kritiskais vērtējums. Izvēlētajam tīkla slodzes noteikšanas algoritmam izpildīts praktisks aprēķins dzīvojamās mājās jaunceltnei “Skanstes parkā”, Rīgā. Rezultātu ticamība pārbaudīta pēc atļautās slodzes caur grafisko informācijas sistēmu ”ĢIS”. Darba kopapjoms 59 lappuses, tas satur 30 attēlus, tajā ir atsauces uz 25 informācijas avotiem.
Keywords Pilsētu elektrotīklu perspektīvo un darba projektu aplēses slodžu noteikšana
Keywords in English Determination of Perspective and Work Projects Estimated Loads in City Power Grid
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 29.05.2017 11:43:48