Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Komercbanku un valsts institūciju sadarbība nodokļu krāpšanas novēršanā”
Title in English “Cooperation of Commercial Banks and Public Institutions in Tax Fraud Prevention”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba temats ir “Komercbanku un valsts institūciju sadarbība nodokļu krāpšanas novēršanā”, tā aktualitāte skaidrojama ar to, ka ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, attīstoties ekonomisko noziegumu un krāpšanas daudzveidībai, kontrolējošās iestādes izstrādā arvien jaunus noteikumus un ierobežojumus, kurus piemēro komercbankām, galvenokārt, noziedzīgu līdzekļu legalizācijas, tajā skaitā arī nodokļu krāpšanas, un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt normatīvo regulējumu bāzi noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas un nodokļu krāpšanas novēršanā, kā arī novērtēt komercbanku iekšējās kontroles sistēmu un sniegt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai Latvijas komercbanku sadarbībā ar NILLN kontrolējošām valsts institūcijām. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 1.Apskatīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas būtību, vēsturi un attīstību; 2.Apskatīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesisko regulējumu starptautiskā un nacionālā līmenī; 3.Analizēt institūciju sadarbību regulējošos aktus un sankciju piemērošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā banku jomā; 4.Izpētīt un novērtēt komercbanku izstrādāto darījumu kontroles sistēmas procesu un normatīvu bāzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai; 5.Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus komercbanku un valsts institūciju sadarbības pilnveidošanai NILLN un nodokļu krāpšanas novēršanas jomā. Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas komercbanku un valsts institūciju sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas komercbanku izstrādātās politikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā, tajā skaitā nodokļu krāpšanas jomā. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, datu salīdzināšanas un statistiskas datu apstrādes analīzes, kā arī grafiskā metode. Maģistra darba praktiskā nozīme pamatojama ar darba izmantošanu izglītojošās konferencēs un turpmākos pētījumos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu komercbankās, kā arī par komercbanku un valsts institūciju savstarpēju sadarbību nodokļu krāpšanas novēršanā. Maģistra darba apjoms ir 86 lapaspuses, tajā iekļauti 16 attēli un 1 tabula, 2 pielikumi un 60 atsauces uz izmantotajiem bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, komercbankas, valsts institūcijas, nodokļu krāpšanas novēršana, sadarbība
Keywords in English Anti money laundering, Commercial Banks, Public Institutions, Tax Fraud Prevention, Cooperation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2017 23:34:07