Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Aviācijas gāzturbīnu dzinēja darba lāpstiņas bojājuma ietekme uz tās statisko izturību
Title in English Influence of Aviation Gas Turbine Engine Blade Failure on Static Fatigue.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Aleksandrs Urbahs
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir „Aviācijas gāzturbīnu dzinēju darba lāpstiņas bojājumu ietekme uz tās statisko izturību”. Darba autors: K.Kaļmuka. Darba vadītājs: Dr.sc.ing., docents I.Ozoliņš. Darba galvenais mērķis ir aprēķināt gāzturbīnu dzinēja zema spiediena turbīnas darba lāpstiņas aerodinamiski profilētās daļas statisko izturību, un noteikt kā uz to ietekmē tādi faktori, kā bandāžas plaukts, plaisas bojājumu lielums un izvietojums pa profiladaļas augstumu. Galvenie informācijas avoti ir mācību līdzekļi, tehniskā literatūra, dzinēja tehniskie apraksti un elektroniskie avoti, kā arī reālās darba lāpstiņas paraugs, pēc kura tika uzprojektēts 3D modelis. Aprēķinu realizācijai tika lietots Microsoft Excel un SolidWork 2016 datorprogrammas. Darba teorētiskā daļā tiek izskatīti turbīnas lāpstiņas darba apstākļu specifika un slogojuma īpatnības. Aprēķinu pirmais posms tiek īstenots ar klasisko metodi, veikti lāpstiņas profildaļas ar un bez bandāžas plaukta izturības aprēķini, sniegta iegūto aprēķinu rezultātu salīdzinājums un analīze. Aprēķina otrā etapā, lietojot datormodelēšanas paņēmienu, sniegti lāpstiņas aprēķinu rezultāti, ievērojot liela izmēra un maza izmēra bojājuma – plaisas ietekmi, kā arī plaisas izvietojumu augšējā, vidēja un saknes šķēlumā. Sniegta iegūto rezultātu analīze un secinājumi. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 96 lappuses. Darbā ir iekļauti 51 attēls, 19 informatīvās tabulas, 75 formulas un 8 pielikumi. Izmantoti 15 literatūras avoti. Atslēgvārdi: turbīna, darba lāpstiņa, statiskais slogojums, plaisa, spriegumi
Keywords Turbīna, darba lāpstiņa, statiskais slogojums, plaisa, spriegumi
Keywords in English Turbine, work blade, static stregth, crack, stress
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2017 22:52:34