Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un Eiropas valstīs”
Title in English “The Application of the Real Estate Tax in Latvia and European Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijā un Eiropas valstīs”. Nekustamā īpašuma nodokļa politikā ir nepieciešamas izmaiņas – ir jāatrod sabalansēts risinājums, kas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus padarītu taisnīgus, samaksājamus, novērstu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summu pieaugumu un vienlaicīgi neradītu lielu pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumu samazinājumu Darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana, bet darba pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas optimizēšana pašvaldībās. Darba mērķis – izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Latvijā un citās Eiropas valstīs un izstrādāt priekšlikumus izmaiņām nekustamā īpašuma regulējumā, tā pilnveidojot nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Latvijā. Pētījuma gaitā pierādāmā darba hipotēze – papildus nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu ieviešana neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldību budžetu. Lai sasniegtu darbam izvirzīto mērķi, ir jāveic vairāki uzdevumi: analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus un raksturot nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts un pašvaldības budžetos, izstrādāt optimizētus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtības noteikumus, analizēt izstrādāto nodokļa politikas pilnveidošanas priekšlikumu ietekmi uz pašvaldību budžetu, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Maģistra darba praktiskā vērtība ir iespēja veiktos aprēķinus, analīzi, secinājumus un priekšlikumus izmantot nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtības optimizēšanā. Maģistra darbs dod iespēju pašvaldībām novērtēt nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu ietekmi uz pašvaldību pamatbudžetu. Maģistra darba pirmajā daļā tiek aprakstītas Latvijā pastāvošās problēmas saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un ir veikta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu analīze. Otrajā darba daļā tiek pētīta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Latvijā un citās Eiropas valstīs. Trešajā daļā tiek salīdzināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība starp valstīm, balstoties uz citu valstu pieredzi ir izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas optimizēšanai Latvijā un izvērtētas priekšlikumu ieviešanas iespējas un nepieciešamība, kā arī pētīta nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu ieviešanas ietekme uz pašvaldību pamatbudžetu un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu apmēriem. Maģistra darba apjoms ir 91 lapaspuse, tas sastāv no 3 daļām, 11 attēliem, 11 tabulām un 2 pielikumiem.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis pašvaldības atvieglojumi
Keywords in English The real estate tax local governments discounts
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2017 20:38:58