Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Ādažu novada applūšanas risku teritorijas un risinājumi to ilgtspējīgai attīstībai”
Title in English "Flood-Threatened Areas at Ādaži Municipality and Solutions for their Sustainable Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. E.Bērziņš
Reviewer Lektore I. Pavlova
Abstract Bakalaura darba temats ir “Ādažu novada applūšanas riska teritorijas un risinājumi to ilgtspējīgai attīstībai” Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas” 4.kursa studente Ieva Brizga un darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.arch., Egons Bērziņš. Bakalaura darbā tika izmantoti šādi materiāli: pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, Ādažu novada domes attīstības plānošanas dokumenti, statistikas dati, dažādi elektroniskie resursi, Ādažu novada domes nepublicētie materiāli - kopā sastādot 64 literatūras avotus. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas (1.nodaļa), analītiskās daļas (2. – 3.nodaļai) un projekta daļas (4.nodaļa). Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti plūdi un tā radītie applūšanas riski, to sekas un ietekme uz ilgtspējīgu attīstību, kā arī plūdu novērtēšana, pretplūdu pasākumu veidi, to plusi un mīnusi. Analītiskajā daļā tiek analizēts Ādažu novads. Kā arī analizēti Ādažu novada plānošanas dokumenti, applūstošās teritorijas, realizētie un plānotie pretplūdu pasākumi. Projekta daļā veikta divu objektu analīze un izpēte, kuras laikā veikta fotofiksācija, nestrukturētas intervijas un veikti aprēķini, lai noteiktu aptuvenās izmaksas pretplūdu pasākumu realizēšanai, veicinot teritorijas attīstību. Veicot nestrukturētās intervijas un analīzes secināts, ka pašvaldībā pakāpeniski tiek realizēti pretplūdu pasākumi, taču vēl vairākās teritorijās applūšanas risks pastāv, vietām uzplūdiem esot regulāriem. Kā arī secināts, ka novadā ir teritorijas, kurās dēļ applūšanas riska tiek kavēta attīstība. Darbs sastāv no 76 lapām, 23 attēliem, 11 tabulām, 16 pielikumiem
Keywords plūdi, applūšana, risks, ilgtspējīga attīstība, pretplūdu pasākumi, novērtēšana
Keywords in English floods, flooding, risk, sustainable development, flood preventon measures, assessment
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 26.05.2017 10:11:22