Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespēju analīze transportbūvju būvniecībā” („Ceļa pārvada pār dzelzceļu autoceļā A2 pārbūve”)
Title in English „ Possibility Analysis of Application of Unmanned Aerial Vehicles in Construction of Transport Structures” („Reconstruction of Road Overpass over Railroad on Road A2”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor I.Rozentāle
Reviewer prof. A.Paeglītis
Abstract Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs – ”Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespēju analīze transportbūvju būvniecībā” un inženierprojekts – ”Ceļa pārvada pār dzelzceļu autoceļā A2 pārbūve”. Bakalaura darba teorijas 1.daļā ir apraksts par konkrētu bezpilota lidaparātu uzbūvi un darbības principiem. 2.daļā tika izpētītas un salīdzinātas bezpilota lidaparātu un tradicionālo metožu sniegtās iespējas satiksmes drošības un plūsmas intensitātes uzskaitē un monitoringā. 3.daļā tika izpētītas un salīdzinātas bezpilota lidaparātu un tradicionālo metožu sniegtās iespējas inženierbūvju inspicēšanā. 4.daļā ir aprakstītas fotogrammetrijas un ortofoto karšu pielietošanas iespējas transportbūvju būvniecībā. 5.daļā tika izpētīta 3D modeļu izveide ar aerofotogrammetrijas un aerolāzerskenēšanas metodēm. 6.daļā aprakstīts praktisks pētījums un uzmērījumu veikšana zemes virsmas modeļa izveidei priekš inženierdarba. 7.daļā tika apkopoti nosacījumi un likumdošana, kas jāievēro izmantojot bezpilota lidaparātus Latvijas Republikas gaisa telpā. Bakalaura darbs sastāv no 56 lpp., 20 attēliem, 4 tabulām un 22 izmantotās literatūras avotiem. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts ceļa pārvada pār dzelzceļu autoceļā A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža posms km 49,86 pārbūves būvprojekts. Projekta risinājumi paredz esošā satiksmes pārvada demontāžu un jauna pārvada būvniecību. Projektā tika izstrādāta laiduma, balstu un pamatu konstrukcija, parastais stiegrojums, ceļa segas un ūdens atvades risinājumi, aprīkojums un satiksmes organizācija. Inženierprojekts sastāv no 113 lpp., 14 rasējumiem, 23 attēliem, 6 tabulām, 4 pielikumiem.
Keywords Bezpilota lidaparāti, inspekcijas, monitorings, 3d modelēšana, ceļa pārvads, dzelzceļš
Keywords in English UAV, drone, inspecting, monitoring, 3d modelling, overpass, railway
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 10:00:14