Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Vietējās muitošanas procedūras uzraudzība MKP 0210”
Title in English “The Local Clearance Procedure Supervision in the Customs Control Point 0210”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, Dr.oec.
Abstract Anotācija Darba nosaukums ir „Vietējas muitošanas procedūras uzraudzība MKP 0210”. Darba apjoms ir 68 lpp., darbā izmantoti 33 avoti. Bakalaura darba tēmas aktualitāte ir vietējās muitošanas procedūras ietekme uz ekonomiku. No muitas darbības ir atkarīgs ne tikai ekonomiskā valsts drošība, bet arī tās budžeta papildināšana. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt vietējās muitošanas procedūras uzraudzību MKP 0210. Lai sasniegtu minēto mērķi tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi:  analizēt MKP 0210 punkta darbību;  pētīt kravu deklarēšanas procesu;  izpētīt procedūras uzraudzību un kontroli;  pētīt vispārējā galvojuma saņemšanu;  analizēt preču plūsmu MKP 0210. Pētījuma rezultātā autore analizēja MKP 0210 raksturojumu, preču plūsmu, muitas amatpersonas darba organizāciju un muitas kontrolēs izmantojamās tehnoloģijas, autore konstatēja, ka muitas kontrole ir galvenais instruments ar kura palīdzību muitas dienests īsteno un veic savas funkcijas un uzdevumus. Autore pētīja, ka vietējas muitošanas pielietojamā tehnoloģija - nodrošina automatizētu muitošanas procesu atbilstoši ES un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, īstenojot informācijas apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm, Latvijas un citu ES dalībvalstu muitas iestādēm, kā arī starp Latvijas muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi īstenojot elektronisku jeb bez papīru muitas vidi. Veicot pētījumu autore konstatēja, ka eksports un imports ir galvenie virzieni starptautiskajā tirdzniecībā. Vietējo muitošanu nedrīkst piemērot:  stratēģiskās nozīmes precēm;  radioaktīvām vielām, kodolmateriāliem un citiem jonizējošā starojuma avotiem;  ozona slāņa noārdošām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts, vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;  bīstamām ķīmiskām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts, vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;  narkotiskām un psihotropām vielām un zālēm, kas satur šādas vielas;  prekursoriem;  citām precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pētījuma rezultātā autore ir izstrādājusi virkni secinājumu un priekšlikumu, kas palīdzēs realizēt vietējās muitošanas uzraudzību.
Keywords vietja muitoana
Keywords in English customs clearance
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 16:49:43