Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Service Enterprise Efficiency Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer RTU UIVI IUV katedras lektore, Mg.oec. Inga Eriņa
Abstract Anotācija Darbā tiek apskatīts SIA „Namu Serviss APSE”, kurš jau 11 gadus nodarbojas ar daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu. Uzņēmumam nākotnes plānos ir uzlabot tā darbību, kas tiek apskatīta turpmākajā darbā. Darba autore: Ieva Cvilika. Darba tēma: „Pakalpojuma uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Darba veids: Diplomprojekts. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadība. Darba zinātniskais vadītājs: RTU, Mg.oec., Bc.psych. Iveta Ozoliņa – Ozola. Darba apjoms: Darbs sastāv no 54 lapām, 9 attēliem, 14 tabulām, 4 pielikumiem un 19 izmantotās informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: daudzīvokļu mājas, apsaimniekošana, komunikācija. Pētījuma mērķis: Galvenais pētījuma mērķis ir izvērtēt pašreizējos pakalpojuma uzņēmuma finanšu darbības rādītājus, noteikt uzņēmuma problēmas un izvirzīt to risinājumus. Darba galvenais mērķis: Diplomprojekta galvenais darba mērķis ir noteikt pakalpojuma uzņēmuma SIA „Namu Serviss APSE” apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai. Darba saturs: ievads, analītiskā daļa, kur tiek apskatīta pašreizējā situācija uzņēmumā, projekta pētījumā daļa, tiek veikta darbinieku aptauja un tās analīze, aprēķinu daļa, kur tiek veidoti ekonomiskie aprēķini problēmu risināšanai, secinājumi, priekšlikumi, pielikumi. Pētījuma metodes: vispārzinātniskās metodes, matemātiskā statiskās metodes, empīriskās pētījuma metodes. Darba rezultāti: izveidots jaunas darbas vietas izveides projekts un aprēķinātas tā darbaspēkas izmaksas. Uzlabojot savstarpējo komunikāciju, papildināts aprīkojums ēku uzraugiem. Administratīvo apsaimniekošanas izmaksu samazināšana piedāvājot daudzdzīvokļu namu renovēšanu. Darba izmantojamība: balstoties uz darba veiktajiem ekonomiskajiem aprēķiniem, uzņēmuma rādītājus var izmantot kā pamatu problēmu risināšanai
Keywords Atslēgas vārdi: daudzīvokļu mājas, apsaimniekošana, komunikācija
Keywords in English Key words: Apartment buildings, building management, communication.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 19:44:00