Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma mārketinga darbības attīstība
Title in English Enterprise Marketing Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer Starptautisko programmu nodaļas vadītājs, MBA Modris Ozoliņš
Abstract Rubļova A. Uzņēmuma mārketinga darbības attīstība: Bakalaura darbs/ A.Rubļova, K.Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 12 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu valodā, 4 krievu valodā un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir Izpētīt uzņēmuma “X” mārketinga stiprās un vājās puses, izstrādāt iespējamās uzlabošanas iespējas. Darba analītiskā daļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, ieskaitot: uzņēmuma darbības raksturojumu, uzņēmuma vadības un organizatoriskās struktūras aprakstu, kā arī sniedz ieskatu uzņēmuma mārketing aktivitātēs, preču un pakalpojumu politikā. Ir veikta uzņēmuma SVID analīze un PEST analīze, kā arī veikta – uzņēmuma darbību raksturojošo pamatrādītāju analīze ( 2012 – 2016.gads). Darba pētījuma daļa veltīta autores veiktās aptaujas un intervijas analizēšanai un pētīšanai. Tiek apskatīti tādi temati kā: uzņēmuma lojalitātes programma, e-komercija, atkarība no mātes uzņēmuma, jaunas auditorijas piesaistīšana. Aprēķinu daļā tiek aprakstītas un pamatotas uzņēmumā esošās mārketinga problēmas, tiek piedāvāti autores izstrādāti pasākumi to samazināšanai vai novēršanai. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi: • Pēc darba autores domām, SIA „X” ir vairākas mārketinga rakstura problēmas, kas kavē mērķauditorijas palielināšanu, tās ir - internetveikala neesamība, neatraktīva klientu lojalitātes programma, atkarība no mātes uzņēmuma un maza uzmanība jauniešu mērķauditorijas piesaistīšanai. • Uzņēmuma vadībai būtu jāveic pārrunas ar mātes kompāniju par lielāku tiesību piešķiršanu SIA vadībai attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, jāuzlabo klientu lojalitātes programma un jāpievērš uzmanība jaunas mērķauditorijas piesaistei.
Keywords mārketings, e-komercija, mārketinga rīki
Keywords in English marketing, e-commerce, marketing tools
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 19:07:35