Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Grāmatvedības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Accounting Enterprise Performance Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer RTU IEVF UIVI Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras lektore, Mg.oec. Iveta Pokromoviča
Abstract Kadakovska K. Grāmatvedības uzņēmuma darbības pilnveidošana: Bakalaura darbs/ K.Kadakovska - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 17 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt risinājumus pētāmā uzņēmuma SIA “Business Latvia” darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā tiek raksturots pētāmais grāmatvedības uzņēmums SIA “Business Latvia”, kā arī tā finansiālie rādītāji, tādējādi atklājot finanšu problēmas un to cēloņus. Darba autore piedāvā dažādus risinājumus, kas iekļauj sevī izmaksu samazinājumu, grāmatvedības programmu nomaiņu, kā arī uzņēmuma tiesiskās formas maiņu. Pētnieciskajā daļā darba autore ar aptaujas palīdzību noskaidro darbinieku viedokli par esošajām grāmatvedības programmām, kā arī par to nomaiņu. Pētnieciskās daļas turpinājumā tiek pētīts tas, kādu ietekmi programmu nomaiņa radītu uzņēmumā. Aprēķinu daļā darba autore piedāvā iespējamos izmaksu samazinājumus tiem grāmatvedības posteņiem, kuros izmaksas pēdējā gada laikā pieaugušas visstraujāk, kā arī aprēķina, vai uzņēmumam būtu izdevīgi atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa. Izstrādājot bakalaura darbu, autore secina, ka grāmatvedības programmu nomaiņa ļautu ietaupīt esošajiem darbiniekiem aptuveni 40 stundas mēnesī, uz kuru rēķina darbinieki spētu apkalpot papildus 4 klientus mēnesī, tādējādi palielinot peļņu. Uzņēmumam SIA “Business Latvia” ir izdevīgāk atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa. Uzņēmumam SIA “Business Latvia” nepieciešams pārskatīt savu izmaksu izlietojumu, - sevišķi neracionāli tiek izlietoti līdzekļi tādos posteņos kā personāla izmaksas un nomas maksa. Ņemot vērā autores veidotos priekšlikumus uzņēmums 8 862 EUR zaudējumu vietā būtu spējīgs gūt 8 962 EUR peļņu.
Keywords Grāmatvedības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English Accounting Enterprise Performance Improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 18:37:15